Activități educative desfășurate în cadrul Parteneriatului încheiat între Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și Inspectoratul Școlar Județean Alba

Anul școlar 2022-2023 a debutat, pentru profesorii de Religie din județul Alba, cu demararea unui Parteneriat încheiat între Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și Inspectoratul Școlar Județean Alba, al cărui scop este realizarea în comun a unor programe, proiecte, activități, evenimente și acțiuni cu caracter informativ, asistențial, aplicativ și formativ, la care să participe elevii și, la alegere, familiile lor.

Obiectivele comune propuse spre a fi atinse în cadrul acestui parteneriat care implică școala, pe de o parte, dar și parohiile ortodoxe de pe cuprinsul județului Alba pe de altă parte, sunt, după cum urmează:

  1. Implicarea tinerilor în activități școlare și extrașcolare, care au ca finalitate dezvoltarea următoarelor competențe cheie: spirit de inițiativă și antreprenoriat, învățarea pe tot parcursul vieții, competențe sociale și civice, sensibilizare și exprimare culturală;
  2. Promovarea voluntariatului, protejarea mediului înconjurător, cetățenie activă;
  3. Stabilirea unor strategii, acțiuni și planuri comune în ceea ce privește derularea activităților.

Activitățile proiectate și desfășurate de către profesorii de Religie în colaborare cu preoții parohi sunt dintre cele mai variate, pline de inspirație și dăruire, demonstrând o implicare reală în actul didactic, dragoste autentică față de copii și statornicie în dreapta credință.

Câteva dintre aceste activități s-au adaptat evenimentelor de mare amploare derulate în județul nostru cu ocazia Centenarului Încoronării, iar altele au urmărit anul liturgic, împrietenindu-i pe copii cu Sfinții și aducându-i mai aproape de inima lor.

Menționăm unele dintre aceste activități și lăsăm imaginile să transmită bucuria, lumina și curăția trăirilor micilor creștini școlari.

  • La Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Avram Iancu, unde predă Religie doamna profesoară Adnana Cuciureanu, elevii claselor V-VIII au parcurs o parte din drumul Iancului la pas și cu bicicleta, în cadrul unei activități intitulate „Drumeție la Crucea din Dealul Crișului”. La sosire au citit împreună acatistul Sfintei Cruci, au servit o gustare și s-au bucurat de peisaj.
  • Elevii de la Școala Gimnazială „Simion Pantea” Sălciua, sub îndrumarea doamnei profesoare de Religie Adnana Cuciureanu, au pornit pe urmele Cuvioasei Parascheva într-un inedit pelerinaj la Mănăstirea Subpiatră cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” în ziua prăznuirii Sfintei, 14 octombrie. Distanța parcursă pe jos a fost de 12 km, însă atât elevii, cât și doamna profesoară au mărturisit că pe tot parcursul drumului au simțit bucurie și ajutor, neglijând astfel orice urmă de oboseală fizică. La sosire, copiii au intonat în biserică Troparul Sfintei Cuvioase Parascheva și au compus un icos de Acatist în care au adus Cuvioasei gânduri de recunoștință.
  • Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Avram Iancu nu este închisă duminica, iar la inițiativa doamnei profesoare de Religie, elevii s-au bucurat de o seară de film pe data de 16 octombrie, vizionând Filmul „Narnia I – Leul, Vrăjitoarea și Dulapul”, la sfârșitul căruia au extras învățături cu caracter moral-religios.
  • Și elevii de la Școala Gimnazială Petrești, sub conducerea doamnei profesoare de Religie Simona-Ana Mara, s-au bucurat de o activitate inedită, desfășurată în curtea Muzeului „Ioan Raicu” Sebeș, cu prilejul Centenarului Încoronării Regilor României Mari, în luna octombrie, 2022. Elevii au trăit aievea emoțiile prilejuite de acest moment unic din istoria țării noastre, consolidând atât cunoștințele, cât și sentimentele de patriotism și apartenență la neam și Biserică.
  • La Școala Gimnazială Daia Română, cu sprijinul Parohiei Ortodoxe Daia Română, s-a derulat o activitate în cadrul parteneriatului menționat, sub sloganul „Mai putem trăi frumos?”. Cu această ocazie, doamna profesoară de Religie, Laura Brădilă, i-a ajutat pe micii creștini să se familiarizeze cu Sfânta Biserică, le-a explicat conduita care se impune la participarea slujbelor religioase, iar părintele paroh le-a împărtășit din tainele și harul care se revarsă nemijlocit în timpul Sfintei Liturghii. Cadrele didactice care au susținut activitatea doamnei profesoare de Religie sunt: prof. înv. primar Schiau Elena și prof. înv. primar Hăprian Mihaela. Cu toții și-au dorit familiarizarea celor mici cu credința în Dumnezeu – cea mai mare zestre spirituală pe care Familia, Biserica, Școala și Comunitatea o pot transmite copiilor, ajutându-i să facă deosebire între valori eterne și valori efemere, să le formeze personalitatea, învăţându-i să cultive bunătatea şi omenia, iubirea de Dumnezeu şi de semeni, recunoştinţa faţă de generaţiile trecute şi responsabilitatea faţă de prezent şi de viitor.

Toate activitățile derulate demonstrează dorința arzătoare a cadrelor didactice de a mărturisi prin propriul exemplu bucuria trăirii unei vieți autentice și asumate în slujba Bisericii și munca susținută pe care o depun, atât în cadrul orarului școlar, cât mai ales în afara acestuia, pentru a cultiva valori autentice și a crește o generație de elevi sănătoși moral și spiritual.

Inspector școlar pentru Religie, prof. Laura Popa

Share