Adunarea generală a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, derulată la Căminul bisericesc „Peregrinus”

În prezența Părintelui Arhiepiscop Irineu, marți, 22 martie a.c., s-a desfășurat Adunarea generală a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Întrunirea a avut loc la Căminul bisericesc „Peregrinus” din municipiul reședință de județ.

Marți, 22 martie 2022, la Căminul bisericesc „Peregrinus” din orașul Marii Uniri, s-a desfășurat Adunarea generală a Asociației Filantropia Ortodoxă (AFO) Alba Iulia. Evenimentul a avut loc de la ora 11.00, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, întrunirea debutând prin cuvântul de binecuvântare rostit de către Ierarhul nostru. De asemenea, la eveniment a fost prezent părintele Nicolae Ignat, consilier social-misionar al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și președintele Asociației Filantropia Ortodoxă, sub a cărui coordonare se desfășoară activitatea organizației cu caracter creștin-filantropic a Eparhiei noastre.

În continuare, a avut loc constituirea cvorumului statutar necesar desfășurării Adunării Generale, urmată de analiza activității Asociației pe anul 2021. Cu acest prilej, a fost prezentat Raportul de activitate aferent anului precedent, Raportul financiar, Bilanțul pe anul 2021 și cel al Cenzorului. De asemenea, a avut loc alegerea Organelor de Conducere (Președinte și Consiliu Director) pentru o perioadă de un an, precum și alegerea Auditoriului și a Cenzorului pentru o perioadă de trei ani.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Întâistătătorul Eparhiei noastre a spus: „Mântuitorul nostru Iisus Hristos Cel înviat din morţi este cu noi în Cuvântul Evangheliei, renăscându-ne, şi în Frângerea Pâinii, sfinţindu-ne. Dar Domnul este cu noi şi în «fraţii Săi prea mici», prin ofranda noastră, spre a ne milui în veșnicie. Sfântul Ioan Gură de Aur le spune filantropilor: «Chiar dacă veţi tăcea la Judecată, mii de guri vă vor lua apărarea». În lume, sunt oameni săraci şi bolnavi, flămânzi şi fără adăpost, trişti şi dezorientaţi. Dacă îi ajutăm şi îi mângâiem, noi facem aceasta chiar lui Hristos, Care iubeşte pe tot omul, identificându-Se cu el. Prin exercitarea filantropiei creştine, se extinde în timp biruinţa Mântuitorului nostru Care a spus: «Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui»”.

La adunarea Generală de astăzi au participat și președinții celor 15 filiale active ale AFO Alba Iulia, ocazie cu care au fost analizate demersurile necesare ajutorării persoanelor refugiate. Campania eparhială intitulată „Din dragoste pentru ucraineni”, desfășurată cu binecuvântarea Părintelui Arhiepiscop Irineu, va trece într-o nouă etapă de funcționare. Dacă până în prezent au avut loc ample campanii de colectare de alimente și îmbrăcăminte, obiectivul imediat următor este sprijinirea refugiaților stabiliți în Eparhia Alba Iuliei. Mai exact, se dorește înlesnirea integrării acestora în cadrul comunității parohiale, facilitarea identificării unui loc de muncă și, totodată, sprijinirea elevilor ucraineni în vederea familiarizării cu sistemul educațional din România.

***

La finalul întrunirii, părintele Nicolae Ignat a evidențiat câteva dintre principalele repere istorice ale organizației: „Cu multă emoție, astăzi a fost evocat momentul în care, acum 20 de ani, un grup de preoți, asistenți sociali și mireni au finalizat demersurile de înființare a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Pe atunci, nu ne imaginam că va ajunge la anvergura pe care o are astăzi. De-a lungul anilor, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a înființat mai multe așezăminte sociale pentru copiii instituționalizați și pentru cei aflați în risc de abandon școlar. De asemenea, Asociația a demarat deschiderea unor centre rezidențiale și a înființat servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, centre rezidențiale, centre de zi, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilități și adăposturi de noapte pentru oamenii străzii. În aceste așezăminte sunt ocrotiți permanent peste 2000 de beneficiari. Cu timpul, Asociația Filantropia Ortodoxă a devenit cel mai important partener social al autorităților publice județene și locale, iar în anul 2016, prin Hotărârea Guvernului României, Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia i-a fost acordat statutul de organizație de utilitate publică”.

Părintele prof. univ. dr. Dumitru Vanca, membru fondator al organizației, a subliniat importanța activității sociale desfășurate de către AFO Alba Iulia: „Filantropia Ortodoxă, pentru Biserica Ortodoxă și, în special, pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, reprezintă – vorbind în termen metaforici – «brațul care lucrează al Bisericii». Această asociație – probabil una dintre cele mai importante și dezvoltate din Patriarhia Română – este una dintre organizațiile locale ale Bisericii Ortodoxe Române care are foarte multe servicii. Toate acestea pun în lucrare ceea ce ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, și anume faptul că ucenici ai lui Hristos se recunosc cei care își manifestă dragostea, și nu doar o declară. Sperăm să fie menținută și pe mai departe această legătură a dragostei, iar Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, acum, la aniversarea a 20 de ani, să poată să își promită sieși și Bisericii că va prospera în beneficiul oamenilor aflați în nevoi”.

De asemenea, conf. univ. dr. Călina Buțiu – la rândul său, membru fondator al AFO Alba Iulia –, în prezent cadru didactic universitar la Facultatea de Drept și Științe Sociale (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia), a remarcat modul în care a fost intensificată lucrarea filantropică derulată în Eparhia noastră: „Îmi aduc aminte că acum 20 de ani, împreună cu un grup de prieteni, am început lucrarea numită «Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia». Iar acum, după două decenii, constat faptul că activitatea a fost intensificată, reprezentând o surpriză plăcută modul în care se implică atât cei tineri, cât și cei care au venit imediat după noi, precum și creșterea numerică atât a beneficiarilor, cât și a personalului. Atunci nu ne gândeam că totul va ajunge la o asemenea amploare. Îi felicit pe cei care duc mai departe, cu profesionalism și dăruire, ceea ce am început în urmă cu 20 de ani”.

Share