Adunarea generală a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, derulată la Căminul bisericesc „Peregrinus”

Vineri, 15 martie a.c., în prezența Părintelui Arhiepiscop Irineu, s-a desfășurat Adunarea generală a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Întrunirea a avut loc la Căminul bisericesc „Peregrinus” din municipiul reședință de județ, începând cu ora 13.00.

Vineri, 15 martie 2024, la Căminul bisericesc „Peregrinus” din orașul Marii Uniri, s-a derulat Adunarea generală a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Evenimentul a avut loc de la ora 13.00, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, Arhipăstorul Alba Iuliei fiind și președinte de onoare al organizației. La eveniment a fost prezent părintele Nicolae Ignat, consilier social-misionar al Eparhiei noastre și președinte al Asociației Filantropia Ortodoxă, sub a cărui coordonare se desfășoară activitatea cu caracter creștin-filantropic în Arhiepiscopia Alba Iuliei.

Întrunirea a debutat prin cuvântul de binecuvântare rostit de către Părintele Arhiepiscop Irineu. Apoi, a avut loc constituirea cvorumului statutar necesar desfășurării Adunării generale. Cu acest prilej, a fost prezentat Raportul general de activitate aferent anului precedent, Raportul financiar, Bilanțul pe anul 2023 și Raportul de audit. De asemenea, au fost reliefate planurile de acțiune pentru anul 2024, prilej cu care a fost aprobată înființarea a patru servicii sociale și a patru regulamente de organizare și funcționare. Totodată, au fost dezbătute posibilele linii de finanțare pentru anul în curs.

În continuare, au fost discutate și problemele specifice din cadrul tuturor filialelor. Apoi, a avut loc alegerea Organelor de Conducere (Președinte și Consiliu Director). La final, au luat cuvântul o parte dintre participanții acestei întruniri, subliniind aspecte generale și particulare cu privire la activitatea social-filantropică desfășurată în cursul anului 2023. Adunarea a reunit membrii fondatori ai Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, precum și președinții celor 15 filiale active ale organizației care administrează servicii sociale acreditate în județele Alba și Mureș.

În decursul anului 2023, în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, au fost înființate trei centre sociale noi, cel mai recent fiind inaugurat la Ocna Mureș. În ceea ce privește planurile de acțiune pentru anul 2024, se urmărește consolidarea și menținerea activităților desfășurate în așezămintele sociale și, totodată, creșterea calitativă a serviciilor oferite. Un obiectiv important pentru anul în curs este cel al înființării unui Complex de servicii adresate persoanelor cu dizabilități în orașul Abrud, format din două module: Centru respiro și Centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Arhipăstorul nostru a spus: „Mântuitorul nostru Iisus Hristos este cu noi în Cuvântul Evangheliei, renăscându-ne, şi în Frângerea Pâinii, sfinţindu-ne. Dar Domnul este cu noi şi în «fraţii Săi prea mici», prin ofranda noastră, spre a ne milui în veşnicie. Sfântul Ioan Gură de Aur le spune filantropilor: «Chiar dacă veţi tăcea la Judecată, mii de guri vă vor lua apărarea». În lume, sunt oameni săraci şi bolnavi, flămânzi şi fără adăpost, trişti şi dezorientaţi. Dacă îi ajutăm şi îi mângâiem, noi facem aceasta chiar lui Hristos, Care iubeşte pe tot omul, identificându-se cu el. Prin exercitarea filantropiei creştine, se extinde în timp biruinţa Mântuitorului nostru Care a spus: «Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui»”.

La finalul Adunării generale a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, doamna Daniela Truța, director executiv, a remarcat activitatea social-filantropică amplă derulată în decursul anului precedent: „În cadrul întâlnirii de astăzi am reflectat asupra anului anterior, prilej cu care am împărtășit perspectivele noastre pentru viitorul organizației. Suntem recunoscători pentru tot ceea ce am reușit să realizăm în anul precedent. Cu eforturi susținute și prin dedicare, am atins și chiar depășit obiectivele noastre. Aceste realizări demonstrează angajamentul nostru, puterea colaborării, precum și devotamentul partenerilor. Ne dorim să menținem și să dezvoltăm activitățile noastre și în acest an, cu scopul de a continua munca în direcția obiectivelor, oferind un sprijin constant și valoros comunității noastre”.

Share