Centrul eparhial

15 Iulie 2017

Permanenţa Consiliului eparhial

 

Secretariatul eparhial și Cabinetul Arhiepiscopului 

Eugen Bărăian 

Tel.: 0258 811 690; 0258 818 188 – Centrala telefonică;
Fax: 0258 812 797
Tel.: 0786 052 480
Email: arhiepiscopia.albaiulia@gmail.com

 

Consilier administrativ-bisericesc  

Preot Eugen Moldovan  

Tel.: 0258 811 821, int. 113;
Mobil: 0786 052 481

 

Consilier economic  

Arhidiacon Rafael Orzeiu  

Tel.: 0258 810 297, int. 108;
Mobil: 0786 052 550

 

Consilier cultural  

Preot Oliviu Botoi 

Tel: 0258 813 332, int. 111;
Mobil: 0786 052 492

 

Consilier social-misionar  

Prreot Nicolae Ignat  

Tel./fax: 0258 817 766, int. 115;
Mobil: 0788 884 350

 

Exarhul Mănăstirilor

Protosinghel Gavriil Vărvăruc 

Mobil: 0786 051 548; 0745 138 910

 

Inspector eparhial

Preot Petrişor Muntean

Tel.: 0786 052 485

 

Consilier juridic

Jurist Ioana Ţuţui

Mobil: 0786 052 486

 

Director economic

Economist Mihai Culda

Tel.: 0258 812 169

Mobil: 0786 052 482

  

Sectoare de activitate

Imaginea a fost ștearsă.

Inspector de patrimoniu şi construcţii bisericeşti

Preot Silviu Bucurenciu

Tel.:  0786 052 478

 

Inspector financiar

Diacon Eustratie Pintea

Tel.:  0786 294 910

 

Editura „Reîntregirea”

Inspector editură şi tipărituri: Preot Nicolae Aloman

Tel.: int. 103; 0742 905 989

Redactor: Andrei Motora

Tel.: int. 103; 0751 989 482

 

Tipografia Arhiepiscopiei şi sectorul „Producţie lumânări”

Director: Arhidiacon Sergiu Pantea

Tel.: 0258 835 727;

Mobil: 0786 052 487

 

Departamentul de distribuţie a cărţilor

Diacon Eustratie Pintea  

Tel.: 0786 052 493

Gabriela Pantea 

Tel./fax: 0258 810 373; 0258 812 169, int. 110;

Mobil: 0786 052 489; 0258 810 373

 

Inspector „Cateheză Parohială” şi Duhovnicul Facultăţii de Teologie

Preot Cristian Raţiu

Tel.: 0784 399 788

 

Departamentul tineret şi Duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox

Preot Păunel Juchi

Tel.: 0258 810 264;

Mobil: 0745 327 532

 

Inspector social Alba

Daniela Truța

Tel.: 0788 932 863

 

Inspector social Mureş                              

Preot Marius Bălăşoiu   

Tel.: 0742 286 441

 

Centrul de Pelerinaje – LINK

Alice Scurtu

Tel.: 0258 810 264; int. 118;

Mobil: 0786 052 479

 

Biblioteca Arhiepiscopiei şi a Facultăţii de Teologie

Director: Preot Cosmin Bufnea

Tel.: 0258 835 901; 0746 220 717

 

Serviciul tehnic

Arhidiacon Ionel Târnăvean           

Tel.: 0258 812 169, int. 107; 0742 072 254

 

Registratură şi arhivă

Gabriela Pantea    

Tel.: int. 104; 0747 869 172; 0258 810 373

 

Magazin de obiecte bisericeşti – Cetate

Delia Roşca şi Sanda Oprea

Tel.: 0744  992 682

 

Magazinul de cărţi şi obiecte bisericeşti – Centru

Camelia Năcreală  (str. Tudor Vladimirescu, nr. 12)

Tel.: 0258 819 805; 0763 347 140

 

Serviciul de pompe funebre „Eternitas”

Radu Cristea

Tel.: 0786 294 911

 

Centrul cultural-misionar și căminul bisericesc „Peregrinus”

str. Francisca nr. 1, cod. 510040, Alba Iulia

Administrator: Preot Daniel Otvos

Tel.: 0771 263 697; 0762 488 782

Share