Aşezăminte sociale

În Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, activitatea social-filantropică se concretizează în peste 100 de centre şi servicii sociale aflate în comunităţi în care este nevoie de ajutorul concret al Bisericii. Aceste aşezăminte sociale oferă ajutor şi mai ales mângâiere şi dragoste pentru familiile şi copiii în dificultate, pentru bătrânii bolnavi şi singuri, pentru persoanele cu handicap sau pentru oamenii străzii fără adăpost. În total aproape 5.000 de persoane beneficiază de serviciile sociale oferite prin aceste aşezăminte şi centre.
Reţeaua socială aflată sub oblăduirea Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia este cea mai mare din Patriarhia Română şi înseamnă case de tip familial, centre pentru copii şi adulţi cu dizabilităţi, cămine pentru vârstnici, centre de consiliere şi de incluziune socială, cantine sociale, adăposturi pentru oamenii străzii, servicii socio – medicale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dar şi centre educaţionale şi de prevenire a abandonului şcolar.
Share