Programa Examen de selecţionare pentru parohiile urbane

I. SUBIECTE PENTRU LUCRAREA SCRISĂ
1. Cultul liturgic şi cinstirea Zilei Domnului izvoare de revigorare a vieţii duhovniceşti a credincioşilor, in lumina tentaţiilor societăţii actuale
• Botezan, Florin, Sfânta Liturghie-cateheza desăvârşită: studiu asupra caracterului catehetic al Liturghiilor Ortodoxe, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2005;
• Foundoulis, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice, vol. Ed. Bizantină, Bucureşti, 2008, 2009;
• Miron, Vasile, Cultul divin public ortodox, mijloc de sfinţire a vieţii credincioşilor şi cale de mântuire, Ed. Europolis, Constanţa, 2006, (Cap. VI: Importanţa cultului divin public în promovarea religios-morale a credincioşilor);
• Moldovan, Ilie, Semnificaţia sărbătorii Duminicii, în „Ortodoxia", Anul XXXIII, nr. 2, aprilie-iunie, 1981;
• Necula, Nicolae, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. Ed. Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001.
2. Teme ale pastoraţiei actuale: ora de religie, catehizarea tineretului, vizitele pastorale şi asistenţa socială
• *** Patriarhia Română, Apostolat educaţional. Ora de religie-cunoaştere şi devenire spirituală, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2010;
• Bel, Valer, Misiune, parohie, pastoraţie: coordonate pentru o strategie misionară, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002;
  • Ciobotea, Daniel, Mitropolitul Moldovei, Taina fratelui, în „Candela Moldovei" nr. 1-2, 1994;
• Irimia, Valer, Asistenţa socială a Bisericii: Filantropia creştină în acţiune, Ed. Colosal, Bucureşti, 2009;
• Necula, Constantin; Iosu, Mihai, Tinerii şi ispitele modernismului, Ed. Agnos, 2008;
• Opriş, Dorin; Opriş, Monica, Curriculum creştin-ortodox pentru şcolile parohiale duminicale, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2010.
3. Lucrarea preotului potrivit celor trei fronturi pastorale: intra-parohial, extra-parohial şi interior
• Bria, Ion, Parohie, preot, credincios: Identitatea şi misiunea lor, în vol. „Destinul Ortodoxiei", EIBMBOR, Bucureşti, 1990;
• Metallinos, Gheorghios D., Parohia Hristos în mijlocul nostru, Ed. Deisis, Sibiu, 2004;
• Plămădeală, Antonie, Mitropolitul Ardealului, Preotul în Biserică, în lume şi acasă, Ed. Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1996;
• Pop, Irineu Bistriţeanul, Episcop-vicar, Preoţia şi arta pastorală, Ed. Arhidiecezană, Cluj-Napoca, 1997;
•Timiadis, Emilianos, Preot, parohie, înnoire, Ed. Sophia, Bucureşti, 2001.
4. Cultul sfintelor icoane in Biserica Ortodoxă
• Baggley, John, Porţi spre veşnicie. Icoanele şi semnificaţia lor duhovnicească, Ed. Sophia, Bucureşti, 2004;
• Quenot, Michel, Icoana-fereastră spre absolut, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993;
Schonborn, Cristoph, Icoana lui Hristos. O introducere teologică, Ed. Anastasia, Bucureşti 1996;
• Uspensky, Leonid, Teologia icoanei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994;
• Vanca, Dumitru, Icoana şi cateheza, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2005.
5. Biserica în Stat. Clerul ortodox şi responsabilitatea moral-politică a laicilor
• *** Identitate creştină şi dialog în noul context european, (Lucrările Simpozionului Internaţional, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia), Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2006;
• *** Teologie şi de la Sfinţii Părinţi la Europa unită, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2004;
• Bănică, Mirel, Religia în fapt, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2011;
• Bel, Valer, Participarea mirenilor la misiunea Bisericii, în „Studia UBB — Theologia Orthodoxa" Anul XLVI, nr. 1-2, 2001;
• Bria, Ion, Ortodoxia în Europa: locul spiritualităţii române, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995;
• Preda, Radu, Biserica în Stat, Ed. Scripta, Bucureşti, 1999.
6. Biserica şi problemele sociale actuale: secularizarea, problemele ecologice, stabilitatea familiei, şomajul, atitudinea faţă de bolnavi
• *** Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin (Lucrările Congresului Internaţional, Palatul Patriarhiei, 25-27 sept., 2001), EIBMBOR, Bucureşti, 2002;
• *** Cosmosul între frumos şi apocaliptic. Un recurs etic asupra ecologiei (Lucrările Simpozionului Internaţional, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia), Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2007;
• *** Condiţia umană între suferinţă şi iubirea lui Dumnezeu. Terapia bolii şi îngrijirile paleative, vol. 1-2 (Lucrările Simpozionului Internaţional, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia), Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2012;
• Bel, Valer, Misiunea şi responsabilitatea Bisericii într-o lume secularizată, în vol. „Dogmă şi propovăduire", Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994;
• Popescu, Dumitru, Ortodoxie şi contemporaneitate, Ed. Diogene, Bucureşti, 1996;
• Tia, Teofil, Descreştinarea — o „apocalipsă" a culturii, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009.
7. Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, fecundarea „in vitro" şi pornografia
• Breck, John, Darul sacru al vieţii, traducere de P.S. Irineu Bistriţeanul, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2000;
• Engelhardt, Tristam H. Jr., Fundamentele bioeticii creştine — perspectiva ortodoxă, Ed. Deisis, Sibiu, 2005; • Gheorghe, Virgiliu, Pornografia: maladia secolului XXI, Ed. Prodromos, Bucureşti, 2011;
• Moldovan, Ilie, Darul sfânt al vieţii, EIBMBOR, Bucureşti, 1996;
• Pop, Irineu Bistriţeanul, Episcop-vicar, Curs de Bioetică, Cluj-Napoca, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005;
• Radu, Dumitru, Atitudinea moralei creştine ortodoxe faţă de avort, divorţ, abandonul copiilor şi imoralitate, în „Ortodoxia", Anul XLVI, nr. 2-3, aprilie-septembrie, 1994.
8. Familia mediu de împlinire şi desăvârşire creştină şi de fundamentare a educaţiei religios-morale
•*** Familia creştină azi, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995;
•*** Familie, filantropie şi etică socială (Lucrările Simpozionului Internaţional, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia), Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2011;
• Kaleba, Gleb, Biserica din casă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2006;
• Mack, John, Ghid pentru dobândirea armoniei în familiile ortodoxe, Ed. Sophia, Bucureşti, 2007;
• Meyendorff, John, Căsătoria — perspectiva ortodoxă, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2007;
• Moldovan, Ilie, Iubirea, taina căsătoriei, vol. Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 1996.
9. Misiunea Bisericii în epoca modernă. Datoria preotului şi a fiecărui credincios pentru transmiterea şi apărarea dreptei credinţe
• *** Biserica în era globalizării (Lucrările Simpozionului Internaţional, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iul.ia), Ed. Reintregirea, Alba Iulia, 2003;
• Bel, Valer, Cuvântul adevărului sau transmiterea dreptei credinţe, în „Studia UBB — Theologia Orthodoxa”, Anul XLIV, nr. 1-2, 1999;
• Himcinschi, Mihai, Misiune şi dialog: ontologia misionară a Bisericii din perspectiva dialogului interreligios, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003;
• Pop, Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Cu Hristos pe calea vieţii, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2011;
• Radu, Dumitru, Păstrarea dreptei credinţe, condiţie a dobândirii mântuirii, în „Biserica Ortodoxă Română", Anul C1, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 1983.
10. Parohia urbană — probleme şi metode misionare şi pastorale pentru consolidarea ei
• Bel, Valer, Importanţa parohiei pentru misiune, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă", II, Cluj-Napoca, 1998;
• Metallinos, Gheorghios D., Parohia Hristos în mijlocul nostru, Ed. Deisis, Sibiu, 2004;
• Necula, Constantin, Pastoraţia Bisericii în vremuri de criză, Ed. Agnos, Sibiu, 2012;
• Tia, Teofil, Elemente de pastorală misionară pentru o societate post-ideologică, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003;
• Timiadis, Emilianos, Preot, parohie, înnoire, Ed. Sophia, Bucureşti, 2001.
11. Tactul pastoral în mediul parohiei urbane. Pastoraţia în contextul relaţiilor preotului cu eredincioşii de diverse pregătiri profesionale şi cu un variat nivel intelectual
• Allen, Joseph, Slujirea Bisericii, chip al grijii pastorale, traducere şi cuvânt înainte de P.S. Irineu Bistriţeanul, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010;
• Dubois, Abatele, Practica zelului preoţesc sau mijloace pentru a face slujba preoţească stimată şi rodnică, Ed. Galaxia Gutenberg, Targu-Lăpuş, 2007;
• Branişte, Ene, Despre preoţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004;
• Buga, Ion, Pastorala, calea preotului, Ed. Sfântul Gheorghe Vechi, Bucureşti, 1998;
• Timiadis, Emilianos, Preot, parohie, înnoire, Ed. Sophia, Bueureşti, 2001.
12. Implicarea Bisericii în asistenţa socială o vocaţie spirituală şi o necesitate practică
• *** Familie, filantropie şi etică socială (Lucrările Simpozionului Internaţional, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia), Ed. Reintregirea, Alba Iulia, 2011;
• DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Misiune pentru mântuire. Lucrarea Bisericii în societate, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2009;
• Ică, Ioan I. jr.; Marani, Germano, Gândirea socială a Bisericii. Fundamente, documente, analize, perspective, Ed. Deisis, Sibiu, 2002;
• Irimia, Valer, Asistenţa socială a Bisericii: Filantropia creştină în acţiune, Ed. Colosal, Bucureşti, 2009.
13. Aspectele misiunii creştine: evanghelizare, mărturie, diaconie şi pastoraţie. Mijloace şi metode de realizare a lor
• Bria, Ion, Liturghia după Liturghie: o tipologie a misiunii apostolice şi a mărturiei creştine azi, Ed. Athena, Bucureşti, 1996;
• Himcinschi, Mihai, Misiune şi mărturie: Aspecte misionare în societatea contemporană, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2008;
• Pop, Irineu Bistriţeanul, Episcop-vicar, Chipul lui Hristos în viaţa morală a creştinului, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001, (Partea a treia, cap. II: Slujirea creştină, mărturie a trăirii lui Hristos);
• Popescu, Dumitru, Hristos, Biserică, misiune: relevanţa misiunii Bisericii în lumea contemporană, Ed. Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2011;
• Zamfir, Gheorghe, Mijloace şi metode pastorale în societatea contemporană. Problemele dintr-o parohie din mediul rural şi problemele dintr-o parohie din mediul urban, Analele Universităţii din Craiova, Ed. Universitaria, seria Teologie, Anul III, nr. 3, 1998.
14. Misiune creştină şi contra-misiune sau prozelitism - argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismulni
• Bria, Ion, Un obstacol în calea ecumenismului: prozelitismul, în „Biserica Ortodoxă Română", Anul XXXVIII, nr. 9-10, septembrie-octombrie, 1970;
• David, P. I., Călăuza creştină, Ed. Episcopiei Argeşului şi Muscelului, Curtea de Argeş, 1994;
• Mureşan, Radu-Petre, Atitudinea bisericilor tradiţionale europene faţă de prozelitismul contemporan. Impactul în societatea contemporană, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2007;
• Martin, Walter, Împărăţia cultelor eretice, Ed. Cartea creştină, Oradea, 1997.
15. Tinerii şi Biserica. Metode şi tehnici pentru coagularea şi animarea unui grup parohial de tineret
• *** Enciclopedia jocurilor biblice, Ed. Carmel Print, Arad, 2012:
• *** Tinerii şi Biserica în zilele noastre. Caiet de lucru pentru preoţi în vederea diversificării activităţilor de pastoraţie a tinerilor, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007;
• *** Tineretul şi creştinismul. Repere duhovniceşti pentru tinerii vremurilor noastre, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2008;
• Maica Magdalena, Să vorbim cu tinerii despre credinţă, Ed. Deisis, Sibiu, 2002;
• Panaite, Ovidiu, Prin joc, spre viaţă, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2011;
• Trent, John; Osborne, Rick; Bruner, Kurt, Creşterea spirituală a copiilor, Ed. Noua Speranţă, Timişoara, 2005.
16. Cinstirea Sfintei Cruci in Biserica Ortodoxă
• *** Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă, EIBMBOR, Bucureşti, 2008;
• David, P. I., Călăuza creştină, Ed. Episcopiei Argeşului şi Muscelului, Curtea de Argeş, 1994;
• Galeriu, Constantin, Înţelesurile Crucii, în „Ortodoxia", Anul XXXIV, nr. 2, aprilie-iunie,1982;
• Pop, Irineu Bistriţeanul, Episcop-vicar, Sfânta Cruce — şcoală a virtuţii; Însemnătatea Sfintei Cruci; Semnul Sfintei Cruci, în vol. „Vestirea Evangheliei mântuirii. Predici la duminicile de peste an”, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2018;
• Stăniloae, Dumitru, Sfânta Cruce ca mijloc de sfinţire şi de binecuvântare şi ca prilej de închinare, în „Ortodoxia”, Anul XXXIV, nr. 2, aprilie-iunie,1982.
17. Cultul Maicii Domnului şi al sfinţilor în contextul prozelitismului sectar actual
• Caragea, Anton, Sfântul şi cultul sfinţilor, Ed. Herald, Bucureşti, 2009;
• David, P. I., Călăuza creştină, Ed. Episcopiei Argeşului şi Muscelului, Curtea de Argeş, 1994;
• Ică, Ioan I. jr., Maica Domnului în teologia secolului XX şi în spiritualitatea isihastă a secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei, Ed. Deisis, Sibiu, 2008;
• Kniazev, Alexis, Maica Domnului în Biserica Ortodoxă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998;
• Pop, Irineu, Maica Domnului in viaţa Bisericii şi în evlavia creştinilor ortodocşi, în „Ortodoxia".
Anul XXXVI, nr. 3, iulie-septembrie,1984;
• Stamulis, Hrisostom, Frumuseţea sfinţeniei, Ed. Basilica, Bucureşti, 2011.
18. A doua venire a Domnului: învăţătura ortodoxă şi respingerea ideologiilor apocaliptice şi a practicilor de ghicire a viitorului
• Danion, Vasile, Despre horoscop, cutremure şi ghicirea viitorului, Ed. Bunavestire, Galaţi, 2003;
• David, P. I., Călăuza creştină, Ed. Episcopiei Argeşului Şi Muscelului, Curtea de Argeş, 1994;
• Lemeni, Adrian, Sensul eshatologic al creaţiei, Ed. Asab, Bucureşti, 2004;
• Stăniloae, Dumitru, Teologia Dogmatică. Ortodoxă, vol. III, EIBMBOR, Bucureşti, 1997;
• T. L. Frazier, A doua venire a lui Hristos: o viziune ortodoxă, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2007.
19. Principalele culte neoprotestante şi secte religioase din România şi atitudinea Bisericii faţă de ele: baptiştii, penticostalii, adventiştii, martorii Iui Iehova, New Age, mişcările sataniste etc.
• Achimescu, Nicolae, Noile mişcări religioase, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2002;
• Bădulescu, Dan, Împărăţia răului: New Age, Ed. Christiana, Bucureşti, 2001;
• David, P. I., Călăuza creştină, Ed. Episcopiei Argeșului şi Muscelului, Curtea de Argeș, 1994;
• Idem, Invazia sectelor, vol. I, Ed. Crist, Bucureşti, 1997; vol II-III, Ed. Europolis, Constanţa, 2000;
• Jurcan, Emil, Satanismul în cadrul ocultismului: o analiză. creştină, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2008;
• Pestroiu, David, Martorii lui Iehova. Sunt ei creştini?, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2013.
20. Rolul mirenilor în administrarea parohiei. Importanţa organelor administrativ-parohiale în misiunea actuală a Bisericii Ortodoxe
• *** Îndrumător administrativ-bisericesc, Ed. Cuvântul vieţii, Bucureşti, 2010;
• *** Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, EIBMBOR, Bucureşti, 2008;
• Floca, Ioan N., Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I şi II, EIBMBOR, Bucureşti, 1993;
• Floca, Ioan N. Joantă, Sorin, Administraţie bisericească parohială şi legislaţie, ediţia a II-a, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2002.
H. SUBIECTE PENTRU EXAMENUL ORAL
A. Predici
1. La Duminica a 6-a după Rusalii — Vindecarea slăbănogului (Matei 9, 1-8);
2. La Duminica a 9-a după Rusalii — Potolirea furtunii (Matei 14, 22-34);
3. La Duminica a 17-a după Rusalii — Femeia cananeancă (Matei 15, 21-28);
4. La Duminica a 18-a după Rusalii — Pescuirea minunată (Luca 5, 1-11);
5. La Duminica a 19-a după Rusalii — Iubirea vrăjmaşilor (Luca 6, 31-36);
6. La Duminica a 24-a după. Rusalii — Învierea fiicei lui Iair (Luca 8, 41-56);
7. La Duminica a 25-a după Rusalii — Samarineanul milostiv (Luca 10, 25-37);
8. La Duminica a 27-a după Rusalii — Femeia gârbovă (Luca 13, 10-17);
9. La Duminica a 28-a după Rusalii — Cei chemaţi la cină. (Luca 14, 16-24);
10. La Naşterea Domnului;
11. La Botezul Domnului;
12. La Schimbarea la Faţă;
13. La Intrarea în biserică a Maicii Domnului;
14. La Adormirea Maicii Domnului;
15. La Sfântul Ioan cel Nou de la Hozeva; La Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir; La Sfântul Ierarh Nicolae;
B. Cateheze
1. Despre Sfânta Treime;
2. Despre Biserică;
3. Despre Pătimirile Domnului;
4. Despre Învierea Domnului;
5. Despre Maica Domnului;
6. Despre Sfinţii Români;
7. Despre facerea lumii;
8. Despre crearea omului;
9. Despre poruncile dumnezeieşti;
10. Despre poruncile bisericeşti;
11. Despre dreapta credinţă;
12. Despre postul creştin;
13. Despre răutatea păcatului;
14. Despre Judecata obştească;
15. Despre Rugăciunea domnească;
16. Despre Fericiri;
17. Despre Taina Pocăintei;
18. Despre faptele milei creştine;
19. Despre virtutea creştină;
20. Despre cultul morţilor.
Share