ACUM
    Saturday, 31 October
  10°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială

Părintele Arhiepiscop Irineu a liturghisit la Mănăstirea Sighișoara

03 May 2019
14:48

Vineri, 3 mai a.c., zi în care Biserica noastră prăznuiește Izvorul Tămăduirii, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de la Sighișoara. Cu prilejul celui de-al doilea hram al acestei vetre monahale, Arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși pelerini. Obștea viețuitorilor Mănăstirii se află sub oblăduirea părintelui arhimandrit Ghelasie Țepeș, starețul acestui așezământ monastic.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Întâistătătorul Eparhiei noastre, reliefând calitatea de mijlocitoare a Fecioarei Maria la tronul Sfintei Treimi, a spus: „Să fim încredințați că Maica Domnului veghează neîncetat asupra destinelor noastre și din Paradisul ceresc, unde ea se află acum în mare slavă și strălucire, grăiește tainic: «Priviți la mine, voi, cei întunecați de patimi și fărădelegi, și eu vă voi lumina. Priviți la mine în clipele voastre de luptă și de descurajare și eu vă voi ajuta. Veniți la mine, voi, care simțiți povara fărădelegii, voi, pe care vă încolțește răul, și eu vă voi sprijini». În pelerinajul nostru spre patria cerească, să ne lăsăm călăuziți de lumina prezenței sale, a Maicii lui Dumnezeu, care – cum spune Sfântul Siluan Athonitul – acoperă cu milostivirea sa tot pământul și toate popoarele. Ea nu lasă pe nimeni neajutat și nemângâiat pentru că iubirea ei sublimă, de mamă universală, întrece de o mie de ori iubirea celor mai tandre și delicate mame de pe acest pământ”.

La finalul slujbei, în semn de aleasă apreciere pentru activitatea desfășurată în cadrul Mănăstirii și pentru râvna de care au dat dovadă în slujirea liturgică, preacuvioșii părinți ieromonahi Macarie Țepeș și Nectarie Dărăban au fost hirotesiți întru protosinghel, iar preacuviosul părinte ierodiacon Antonie Astanei a fost hirotesit întru arhidiacon. De asemenea, după celebrarea Sfintei Liturghii, Părintele Arhiepiscop Irineu a oficiat slujba de binecuvântare a unei noi clădiri din vecinătatea locașului de închinare, în care se află biblioteca, eclesiarhia și pangarul așezământului monahal.

Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de la Sighișoara a fost înființată în anul 1997, ca urmare a dorinței credincioșilor dreptslăvitori de aici și a protopopului Ioan Boian. În anul 1998, părintele Ghelasie Țepeș, dimpreună cu alți patru viețuitori ai Mănăstirii Lupșa, au sosit la nou-înființatul așezământ monahal din vecinătatea vechii Cetăți medievale a Sighișoarei, contribuind la formarea și dinamizarea vieții de obște a acestei vetre monastice. Între anii 1999-2000, au fost ridicate paraclisul cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, trapeza, corpul de chilii și stăreția, urmând ca din vara anului 2001 să fie așezată piatra de temelie a noii biserici, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”. Noul locaș de închinare a fost sfințit la data de 6 mai 2005 – în ziua Praznicului „Izvorul Tămăduirii” –, în prezența a numeroși clerici și credincioși din municipiul Sighișoara și împrejurimi.