Slujire arhierească la Catedrala Reîntregirii

19 Mai 2019

În Duminica a IV-a după Paști, zi în care s-a citit pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea slăbănogului de la Vitezda, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Catedrala Reîntregirii din orașul Marii Uniri. Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, diaconul Octavian Știrbu a fost hirotonit preot pe seama credincioșilor din parohia Senereuș, protopopiatul Sighișoara. După Sfânta Liturghie, Ierarhul nostru a oficiat Taina Cununiei pentru tinerii Cosmin și Adelina Baciu.

În cuvântul rostit în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, Părintele Arhiepiscop Irineu, făcând referire la minunea vindecării slăbănogului de la Vitezda, a reliefat Pronia cea atotînțeleaptă a lui Dumnezeu față de neamul omenesc. Adresându-se celor prezenți, Arhipăstorul nostru a spus: „Deasupra tuturor frământărilor, asperităților și necazurilor de pe acest pământ, se află Dumnezeul nostru Cel Atotputernic Care ne privește cu duioșie, ne păzește și ne ocrotește în toate circumstanțele vieții. Numai bizuindu-ne pe mila și ajutorul Său, noi putem merge înainte cu speranță și cu bărbăție. Noi nu știm dacă viitorul se va deosebi prea mult de trecutul nostru sau dacă vor interveni schimbări și surprize. Însă, dacă nu vedem ceea ce este în fața noastră, totuși, să întindem mâna în sus ca Dumnezeu să ne-o prindă, El fiind întotdeauna gata să ne susțină și să ne conducă. Mersul nostru pe calea vieții pământești va fi însoțit de mâna lui Dumnezeu și de făgăduința Lui specială: «Eu sunt cu voi; nu vă temeți»”.


Share