ACUM
    Wednesday, 30 September
  10°C in Alba Iulia
Restaurarea bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Geogel
Actualitatea eparhială

Restaurarea bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Geogel

21 Jan 2020
15:35

Proiectul „Restaurarea bisericii de lemn «Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil» – împrejmuire, amenajare cimitir Geogel”, cod SMIS 117524, este implementat de către Parohia Ortodoxă Română Geogel și are o valoare totală de 3.094.975,28 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 3.031.087,35 lei (suma nerambursabilă alocată) reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Această lucrare minunată, săvârșită spre slava lui Dumnezeu, și nu spre la lauda oamenilor, constă în valorificarea patrimoniului cultural din localitatea Geogel și poziționarea monumentului istoric, respectiv a bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” peste limitele unei entități de cult religios, în sensul așezării pe o treaptă superioară, aceea a unui promotor al culturii românești, un factor activ de creștere a calității individului, care să contribuie la dezvoltarea economică și socială a zonei din care face parte.

Această lucrare vizează realizarea unor serii de intervenții absolut necesare bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, în vederea păstrării nealterate a componentei artistice și culturale (consolidare, pictură, iconostas, amenajări exterioare). Investiția presupune două tipuri de lucrări distincte și anume: reabilitarea monumentului istoric (intervenții pentru consolidare, conservare-restaurare, restaurare a picturii murale și a icoanelor împărătești) și realizarea unor lucrări exterioare conexe care au ca obiectiv asigurarea unui cadru amenajat corespunzător pentru monumentul istoric, necesare punerii în valoare a acestuia. Durata de implementare a proiectului este de 57 luni, respectiv în intervalul 1 iunie 2015 și 29 februarie 2020.

Persoanele țintă sunt reprezentate de: beneficiari direcți (turiștii, vizitatorii, enoriașii și orice alte persoane care vor poposi anual la biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” pentru rugăciune și reculegere, pentru a admira autenticitatea monumentului, pentru a se bucura de o destinație nealterată, pentru a aprecia valorile românești, și beneficiari indirecți (agenții economici, cu predilecție cei implicați în comerț și turism, autoritatea publică locală). Indicatorii de proiect/de realizare sunt restaurarea unui obiectiv de patrimoniu cultural, iar numărul de vizitatori după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiază de sprijin va fi de minim 180 de vizitatori. Efectul asistenței financiare asupra implementării proiectului este unul pozitiv, de natură să accelereze dezvoltarea domeniului digitizării patrimoniului cultural, generând noi oportunități în domeniul cercetării și dezvoltării economice.

Pașii efectivi în vederea salvării bisericii din Geogel au început pe 8 noiembrie 2010, la câteva luni după numirea mea în această parohie, pe care am păstorit-o 6 ani și 4 luni (până la 1 decembrie 2016). Cu ajutorul lui Dumnezeu, a Maicii Sale și a tuturor sfinților și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, am continuat și voi continua până la finalizarea efectivă a proiectului de restaurare (și în documente: decontarea ultimelor lucrări ce au fost realizate) acest proiect de suflet al meu și al tuturor celor ce știu să iubească credința adevărată în Dumnezeu și valorile neamului nostru românesc.

Pr. Daniel Pașcanu