Cu prilejul vizitelor pastorale în Protopopiatul Ortodox Sighişoara, 8 aprilie, 2014

Din nou, m-am aflat astăzi pe plaiurile româneşti şi pitoreşti ale judeţului Mureş, de data aceasta în protoieria Sighişoara. În cele zece parohii, am fost întâmpinat, cu bucurie, de către preoţii noştri, harnici lucrători în ogorul Domnului, şi de către creştinii noştri, pentru care credinţa ortodoxă înseamnă viaţă în Hristos.

Din nou, m-am aflat astăzi pe plaiurile româneşti şi pitoreşti ale judeţului Mureş, de data aceasta în protoieria Sighişoara. În cele zece parohii, am fost întâmpinat, cu bucurie, de către preoţii noştri, harnici lucrători în ogorul Domnului, şi de către creştinii noştri, pentru care credinţa ortodoxă înseamnă viaţă în Hristos.

Atenţia mea s-a îndreptat, cu precădere, spre păstorii sufleteşti, pe care i-am încurajat să facă „lucrare de evanghelist” (II Tim. 4, 5) şi să fie solidari cu poporul lui Dumnezeu. Iar credincioşilor din aceste parohii le-am oferit cuvântul adevărului. Totodată, i-am îndemnat să rămână neclintiţi în duhul Legii strămoşeşti, avându-l drept model pe Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu.

Share