La Aşezământul filantropic „Sfânta Irina” de la Blaj-Tiur, 10 aprilie, 2014

17 Ianuarie 2015

Aflându-mă astăzi în acest Aşezământ filantropic, gândul meu se îndreaptă spre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, despre Care citim că „a umblat făcând bine” (Fapte 10, 38) şi că vindeca orice boală şi orice neputinţă în popor. Pe cei suferinzi şi lipsiţi, pe cei însinguraţi şi necăjiţi, Domnul i-a numit „fraţii Săi prea mici”, identificându-Se cu ei.

Aflându-mă astăzi în acest Aşezământ filantropic, gândul meu se îndreaptă spre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, despre Care citim că „a umblat făcând bine” (Fapte 10, 38) şi că vindeca orice boală şi orice neputinţă în popor. Pe cei suferinzi şi lipsiţi, pe cei însinguraţi şi necăjiţi, Domnul i-a numit „fraţii Săi prea mici”, identificându-Se cu ei.

Preoţii din Eparhia noastră sunt tot mai mult angajaţi în slujirea celor debusolaţi şi dispreţuiţi, celor bolnavi, săraci şi marginalizaţi. Printr-o astfel de slujire samariteană, noi Îl putem întâlni pe Hristos în semenii noştri şi putem arăta celor indiferenţi şi necredincioşi că creştinismul nu este o învăţătură teoretică, ci viaţă autentică ancorată în Dumnezeul Cel viu şi milostiv.

Share