Slujire arhierească la hramul Mănăstirii Pătrângeni, din protopopiatul Alba Iulia

24 Martie 2014
În data de 25 martie, Biserica Ortodoxa sărbătoreşte Buna Vestire. Sărbătoarea ne aduce aminte de vestea cea bună a zămislirii în pântecele Fecioarei Maria a lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei va fi prezent de praznicul Bunei Vestiri, la mănăstirea Pătrângeni, protopopiatul Alba Iulia. Arhipăstorul nostru va oficia Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gura De Aur şi va rosti cuvântul de învăţătură cu ocazia sărbătoririi hramului la această obşte monahală aflată sub oblăduirea Maicii Stareţe Stavrofora Emiliana Mardare.

Despre această mănăstire şi despre prezenţa ierarhului nostru la Pătrângeni ne-a vorbit Părintele Spiridon duhovnicul mănăstirii:

“Mănăstirea Buna Vestire din Pătrângeni, străveche vatră monahală, este atestată documentar din secolul al XVIII-lea. Aici a existat Sfânta Mănăstire Bulz, în apropierea actualei vetre monahale. La jumătatea secolului al XVIII-lea Ortodoxia a cunoscut un moment esenţial în exprimarea ei românească transilvăneană, moment de foc, determinat de mişcarea Sfântului Sofronie de la Cioara, care îi îndemna pe români să-şi păstreze credinţa ortodoxă. Printre participanţii majori implicaţi în mişcarea Sfântului Sofronie se înscriu doi călugări de la Mănăstirea Bulz, Efrem şi Teodosie, care au pătimit pentru apărarea dreptei credinţe. Întrucât în această zonă a existat o străveche mănăstire, mănăstirea Bulz, în anul 1993, în cadrul unei solemne Liturghii arhiereşti, a fost pusă piatra de temelie a Mănăstirii Buna Vestire Pătrângeni.

Mănăstirea noastră se află sub oblăduirea Maicii Domnului, având ca hram Marele Praznic al Bunei Vestiri, prăznuit la 25 martie, prilej de mare bucurie şi de înălţare sufletească pentru credincioşii prezenţi la hram. La Praznicul Bunei Vestiri răsună glas de bucurie în tot pământul. Arhanghelul Gavriil îi vesteşte Fecioarei Maria că va lua în pântece şi va naşte pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuirea întregului neam omenesc. Această zi este mai sfântă şi mai veselitoare decât toate zilele veacurilor, căci aduce bucurie şi vesteşte mântuirea în toată lumea.

Dumnezeu a căutat cu milă şi cu îndurare din cer spre pământ şi a auzit suspinele strămoşilor noştri şi plângerea tuturor celor ce se chinuiau în iad de la începutul lumii. Adâncă este taina dumnezeiescului praznic încât nici minţile serafimilor şi ale heruvimilor nu o pot pătrunde. Cu acest prilej, Biserica lui Hristos cântă: „Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută”.

O dată cu începutul acestui dumnezeiesc praznic, s-a început şi plinirea planului lui Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc şi al descoperirii tainei celei din veac. Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac. Acum Arhanghelul Gavriil a adus bucuria cea mare a răscumpărării neamului omenesc. Arhanghelul a fericit-o pe Fecioara Maria spunându-i mai întâi: „Bucură-te” şi apoi „Ceea ce eşti plină de har, că prin tine vine bucuria la toată lumea şi întristarea neamurilor se risipeşte”.

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a fost şi este comoara şi vistieria tuturor darurilor Sfântului Duh pentru care pricină Biserica lui Hristos o numeşte: „Mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii”. Arhanghelul Gavriil aduce Fecioarei şi întregii omeniri cea mai mare Bună Vestire de la întemeierea lumii, adică venirea pe Pământ a Fiului lui Dumnezeu ca să ne răscumpere din robia păcatului şi să ne facă fii ai lui Dumnezeu după har. Cu acest prilej, vă aşteptăm cu mult drag la hramul mănăstirii noastre, Buna Vestire, Pătrângeni.

Sfintele slujbe vor începe la ora 07.00 cu Taina Sfântului Maslu, la ora 09.15 primirea Ierarhului şi la ora 09.30, Sfânta Liturghie Arhierească oficiată de către Înaltpreasfinţitul nostru Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, iubitor al Maicii Domnului şi al vetrelor monahale, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi de dragostea pelerinilor şi a credincioşilor. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze paşii şi Măicuţa Domnului cu al ei Acoperământ să-i ocrotească pe toţi cei ce iubesc acest praznic al Bunei Vestiri şi sfintele mănăstiri.”
Share