Centrul creștin social-medical de zi pentru vârstnici din Sighişoara, la ceas aniversar

În data de 23 mai 2024, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a fost prezent la Centrul creștin social-medical de zi pentru vârstnici din Sighișoara. Arhipăstorul nostru a participat la evenimentul aniversar dedicat împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea așezământului social din municipiu.

Joi, 23 mai a.c., Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit la Centrul creștin social-medical de zi pentru vârstnici din Sighișoara, aflat sub atenta coordonare și purtare de grijă a părintelui protopop Ovidiu Dan. Începând cu ora 11.00, Ierarhul nostru a participat la evenimentul aniversar dedicat împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea așezământului social din localitate. Cu acest prilej, Întâistătătorul Eparhiei noastre a oficiat o slujbă de mulțumire, în semn de recunoștință pentru toate darurile revărsate de Dumnezeu asupra angajaților și beneficiarilor ocrotiți aici în cele două decenii de activitate. Arhipăstorul Alba Iuliei le-a adresat vârstnicilor cuvinte ziditoare de suflet și sfaturi duhovnicești, după care le-a oferit daruri.

În cadrul momentului aniversar, Părintele Arhiepiscop Irineu i-a oferit Diplomă de aleasă cinstire doamnei Viviane Schwizer, președintele și fondatorul Asociației elvețiene Pro-Sighișoara, în semn de apreciere și mulțumire pentru sprijinul material și financiar acordat Centrului creștin social-medical de zi pentru vârstnici în decursul celor două decenii de activitate social-filantropică. La eveniment au luat parte oficialități județene și locale, reprezentanți ai instituțiilor partenere, reprezentanți din Elveția ai comitetului de conducere al Asociației Pro-Sighişoara, angajații așezământului social și beneficiarii ocrotiți aici.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Chiriarhul nostru a spus: „Suntem astăzi într-un spaţiu binecuvântat, unde răsună melodia iubirii ce se dăruieşte pentru a ajuta şi a mângâia. În acest loc, este urmat, în mod uimitor, exemplul lui Hristos, Care ne-a învăţat să trăim nu pentru a ni se sluji, ci pentru a sluji noi înşine altora. Mântuitorul este Samarineanul milostiv, Care vrea ca noi, creştinii, să fim mâinile Sale întinse spre cei bolnavi, lipsiţi şi necăjiţi, identificându-Se cu toţi aceştia. Domnul nostru este Marele Filantrop, Care îi fericeşte pe cei milostivi şi, totodată, promite răsplata celor binefăcători”.

Centrul creștin social-medical de zi din Sighişoara a fost înființat în anul 2004, cu sprijinul unei finanțări nerambursabile obținute prin programul „PHARE 2004”. În cadrul așezământului funcționează Centrul de zi pentru persoane vârstnice (40 locuri), Locuința protejată pentru persoane vârstnice (10 locuri) și Cantina socială (60 locuri). Așezământul social funcționează în baza unui parteneriat între Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sighişoara, Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara, Asociaţia elvețiană Pro-Sighişoara și Primăria Municipiului Sighişoara. Centrul de zi facilitează incluziunea socială, oferind zilnic servicii sociale, asistență religioasă, asistență medicală gratuită, hrană și igienizare pentru 110 persoane de diferite confesiuni, aflate în imposibilitatea de a-și acoperi nevoile minime.

Share