Cinstirea eroilor neamului românesc, în municipiul Blaj

Anul 2023 a fost declarat în Patriarhia Ortodoxă Română drept „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)”. Astfel, pe lângă grija pentru nevoile specifice persoanelor vârstnice, care suferă de diverse afecțiuni de ordin fizic, exprimată prin vizitele la casele lor, suntem chemați să acordăm o grijă specială și celor trecuți la Domnul. Îngrijirea cimitirelor este expresia respectului și a unei pioase aduceri aminte față de înaintașii noștri.

O categorie aparte în rândul celor adormiți în Domnul o reprezintă eroii neamului nostru. Acestora le vom arăta neîntrerupt recunoștința pentru libertatea noastră și pentru păstrarea identității naționale, a pământului și a limbii strămoșești, valori de mare preț pentru care s-au jertfit până la moarte.

La propunerea Grupului de Inițiativă pentru Tineret din cadrul Protopopiatului Ortodox Blaj, numeroși elevi de la cele trei licee din municipiul Blaj (Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”, Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” și Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”) s-au implicat într-un parteneriat educațional fără precedent, care a urmărit înfrumusețarea considerabilă a aspectului mormintelor din Cimitirul Eroilor din Blaj.

În perioada premergătoare Zilei Eroilor, timp de o săptămână, mai multe grupuri de tineri voluntari s-au străduit să își manifeste prețuirea față de eroi, îngrijindu-le exemplar mormintele. Aceste activități practice pentru îngrijirea celor 185 de morminte ale eroilor înmormântați la Blaj, în acest cimitir, au constat în îndepărtarea vegetației buruienoase, revopsirea mormintelor, curățarea temeinică a crucilor, îngroșarea sau rescrierea literelor care alcătuiesc numele înscrise pe cruci și plantarea de flori. Aceeași grijă a fost manifestată și față de monumentul ridicat în cinstea eroilor cunoscuți sau necunoscuți cu numele.

Pe tot parcursul acestor lucrări, tinerii voluntari au fost însoțiți și coordonați de mai multe cadre didactice responsabile, alături de subsemnatul, părintele Ștefan Cătăuță. Alți tineri, însă, s-au mobilizat să pregătească un frumos program artistic și patriotic dedicat eroilor noștri. Astfel, un inimos grup vocal de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, coordonat de prof. Alexandra Băcilă, s-a pregătit să sensibilizeze prin cânt inimile celor prezenți la slujba de pomenire și de comemorare a eroilor.

Aceste strădanii tinerești au avut parte de întreaga susținere și binecuvântare a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, de colaborarea cu Primăria Municipiului Blaj, reprezentată de primarul Gheorghe Valentin Rotar, de coordonarea și susținerea părintelui protopop Ovidiu Pop, a conducerii celor trei licee (Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”, prin director prof. Cristina Tomotaș, Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu”, prin director prof. Augustin Damian, și Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, prin director prof. Ana Comșa). De asemenea, notabile sunt și implicarea Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), Despărțământul „Timotei Cipariu”, Blaj, prin domnul președinte Ioan Mihălțan.

Întreaga manifestare patriotică a luat forma unui proiect cu un mare impact în sufletele elevilor încântați de rezultatele muncii lor, un proiect care a fost intitulat „Recunoștință eroilor neamului prin rugăciune, muncă și cânt”.

Tinerii noștri au fost principalii beneficiari ai acestui proiect educativ, fiindcă au înțeles mai bine importanța „darurilor” oferite de înaintașii noștri, valoarea, dar și necesitatea jertfei, chiar până la sacrificiul suprem în anumite situații limită. Totodată, ei au înțeles caracterul absurd al războiului și valoarea păcii, precum și că faptele noastre, asemenea cu ale eroilor, ne vor face vrednici ne neuitarea și prețuirea urmașilor noștri.

Nu puțini au fost cei care au fost sensibilizați profund de mesajul pe care l-au citit pe crucea unui erou, pe nume Popescu Ioan, soldat în regimentul „Roșioriˮ Sibiu, originar din comuna Mârșani, județul Dolj: „Oprește-te o clipă, iubite trecător, / Că și tu ești ca mine, în lume muritor. / Doream o viață lungă și plină de noroc, / Dar s-a sfârșit pe câmpul de onoare în chinuri mari de foc”.

Toate aceste acțiuni premergătoare au fost întregite în ziua Praznicului Înălțării Domnului, respectiv a Zilei Eroilor, printr-un eveniment solemn. Munca tinerilor a fost completată cu rugăciunea, prin slujba de pomenire săvârșită la Monumentul Eroilor. Aceasta a fost însoțită de alte momente de manifestare a prețuirii față de eroi, precum depuneri de coroane, păstrarea unui moment de reculegere, alocuțiuni și intonarea mai multor cântece de către grupul vocal, cărora li s-au alăturat și credincioșii însoțiți de preoții din Blaj, prezenți la acest eveniment comemorativ.

Finalul manifestării a urmărit păstrarea implicării elevilor până la capăt în acest proiect. Aceștia au fost îndemnați să așeze pe mormintele eroilor toate candelele achiziționate de ei înșiși, astfel încât ruga către Dumnezeu, dar și toate sentimentele de prețuire față de eroi, concentrate în lumina candelei, să ajungă la fiecare erou, respectiv la fiecare mormânt de erou cunoscut cu numele sau necunoscut, înmormântat în Cimitirul Eroilor din Blaj.

Pr. Ștefan Cătăuță
Coordonatorul activității

Share