De Anul Nou, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală

În zilele de 31 decembrie 2023 și 1 ianuarie 2024, Părintele Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Catedrala Încoronării din Cetatea Marii Uniri. În ajunul Anului Nou, Chiriarhul nostru a săvârșit rânduiala Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos. În ziua Praznicului Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului, Ierarhul Alba Iuliei a celebrat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

La cumpăna dintre anii 2023 și 2024, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a poposit la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Duminică, 31 decembrie 2023, de la ora 23.40, Arhipăstorul nostru a oficiat rânduiala Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos. În cadrul slujbei au fost rostite cereri și rugăciuni speciale, în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra noastră în anul care s-a încheiat. De asemenea, la final, Întâistătătorul Eparhiei noastre a rostit un cuvânt de învățătură.

Pe data de 1 ianuarie 2024, în prima zi a Anului Nou, de Praznicul Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului, când Biserica noastră face pomenirea de peste an a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a fost prezent în mijlocul credincioșilor din vechea Cetate a Bălgradului. Ierarhul Alba Iuliei, înconjurat de un numeros sobor de clerici, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare și a rostit cuvântul de învățătură, la Catedrala arhiepiscopală.

Adresându-se numeroșilor credincioși prezenți la Sfânta Liturghie, Arhipăstorul nostru a spus: „Noi, oamenii, pe pământ suntem străini și călători. Nu avem cetate stătătoare aici, dar avem o cetate sigură în ceruri, făgăduită nouă de Hristos. Noi, oamenii, nu călătorim numai spre cimitir, ci călătorim spre veșnicie, spre fericire sau osândă, după cum am trăit, o viață cu Dumnezeu sau fără El. Vai de aceia care întorc spatele lui Dumnezeu, trăind fără El! Vai de aceia care aleargă pe calea lată a pierzării și a pasiunilor dezordonate! Viața noastră trebuie trăită în așa fel încât, la sfârșit, fiecare dintre noi să poată spune cu Sfântul Apostol Pavel: «Lupta cea bună am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. Acum plec ca să primesc cununa, pe care Hristos, Dreptul Judecător, mi-o va da mie, la arătarea Lui»”.

Share