Expoziție dedicată Centenarului Încoronării, vernisată la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia 

Pe data de 17 septembrie 2022, Părintele Arhiepiscop Irineu a participat la vernisajul expoziției itinerante cu lucrările artistului plastic Petrică Buhnici. Evenimentul a avut loc în Aula „Sfântul Simion Ștefan” din incinta Reședinței arhiepiscopale, fiind dedicat serbărilor Centenarului Încoronării Suveranilor României Mari, Regele Ferdinand I și Regina Maria.

Sâmbătă, 17 septembrie a.c., în incinta ansamblului arhitectural al Catedralei Încoronării, a avut loc un deosebit eveniment cultural-artistic și spiritual-memorial dedicat serbărilor Centenarului Încoronării Suveranilor României Mari, Regele Ferdinand I și Regina Maria (1922-2022). Începând cu ora 9.30, în Catedrala Reîntregirii și Încoronării, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, în sobor de clerici, a oficiat slujba de Te-Deum, după care a adresat celor de față un cuvânt în care a evidențiat rolul ASTRA în cultura națională și a subliniat legătura dintre cei doi Suverani și ASTRA.

După acest moment, membrii ASTRA din mai multe despărțăminte și invitații s-au îndreptat către Aula „Sfântul Simion Ștefan” din incinta Reședinței arhiepiscopale, unde a avut loc vernisajul expoziției itinerante cu lucrările artistului plastic Petrică Buhnici, originar din municipiul Codlea, județul Brașov. Evenimentul a fost moderat de către părintele Oliviu Botoi, consilier cultural în cadrul Eparhiei Alba Iuliei. Manifestarea a fost organizată de către ASTRA (Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român), reprezentând un rod al colaborării Despărțămintelor „Nicolae Căliman” din Codlea, „Eugen Hulea” din Alba Iulia, „Ion Codru Drăgușanu” din Făgăraș, „Frații Popeea” din Săcele și „Vasile Moga” din Sebeș. Cu acest prilej, s-au aflat de față numeroși reprezentanți ai organizațiilor amintite, precum și din alte orașe ale țării.

Celor prezenți li s-a alăturat și Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, care a reliefat importanța acestui eveniment cultural în contextul împlinirii a 100 de ani de la Încoronarea Regilor Ferdinand I și Maria. De asemenea, în calitate de Președinte al Despărțământului „Eugen Hulea” din Alba Iulia, Maria Cioica a adresat în debutul manifestării un cuvânt de bun venit. Principalul organizator al evenimentului a fost Dragoș Mircea, Președintele Despărțământului „Nicolae Căliman” din Codlea.

Expoziția itinerantă, înscrisă în seria manifestărilor dedicate Centenarului Încoronării Regilor Ferdinand I și Maria, a constat în expunerea a zece busturi ale personalităților care au participat și au contribuit decisiv la mărețul act de la 15 octombrie 1922. Lucrările artistice prezentate publicului sunt cele ale Regelui Ferdinand I (în dublu exemplar), Reginei Maria, Prim-ministrului Ion I.C. Brătianu, istoricului Nicolae Iorga, Generalului Henri Mathias Berthelot, Mitropolitului primat Miron Cristea al Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolitului Nicolae Bălan al Transilvaniei, precum și ale celor doi Președinți ai camerelor Parlamentului României de la acea vreme, respectiv Mihail Pherekyde și Mihail Orleanu.

În cadrul manifestării, istoricul dr. Mihai-Octavian Groza, membru al Institutului de Istorie Ecleziastică „Nicolae Bocșan” din Cluj-Napoca și Președinte al Despărțământului ASTRA „Vasile Moga” din Sebeș, a susținut o prelegere în care a subliniat însemnătatea deosebită a ceremonialului Încoronării Regilor României întregite, precum și simbolistica evenimentului din urmă cu un secol. De asemenea, tinerii Lorena și Radu Adam și, apoi, Valeriu Mocanu din Chișinău au susținut un moment artistic deosebit, prin intonarea de cântece populare și patriotice.

În cuvântul rostit cu prilejul acestui eveniment cultural-artistic deosebit, Arhipăstorul nostru a spus: „ASTRA era o societate funcţională şi extrem de apreciată de publicul din România. Conştientă că este chemată să ajute la păstrarea specificului românesc, ea militează astăzi pentru regenerarea frumuseţilor spirituale şi a valorilor moral-creştine. Astfel îşi îndeplineşte funcţia de educator al conştiinţei naţionale şi constituie, totodată, un instrument de înnobilare sufletească a românilor. Regele Ferdinand recunoştea rolul Astrei în opera de luminare a neamului nostru şi preţuia mult tradiţiile folclorice, doinele şi portul popular. Interesat de creşterea sentimentului patriotic, el îndemna Academia Română să fie păstrătoarea credincioasă a limbii noastre şi a culturii naţionale. Asemenea astriştilor şi Regelui Întregitor, noi suntem datori să contribuim la progresul societăţii româneşti”.

Busturile celor nouă personalități istorice vor putea fi admirate în Aula „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia până joi, 22 septembrie 2022. Apoi, cele zece opere de artă vor fi expuse în mai multe localități din țară, precum Făgăraș, Feldioara, Codlea, Săcele sau Ploiești. Un ultim popas al elementelor expoziției va fi la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București.

Share