Grila de programe săptămânal

6.00 - 6.30

Rugăciunile de dimineaţă

6.30 - 9.30

Matinal – VIAŢA CETĂŢII

7.00 – Radiojurnal Radio România Actualități
7.30 – Minutul de istorie
7.40 – Arta de a trăi frumos
7.45 – Rubrica pentru familie
8.00 – Radiojurnal Radio România Actualități
8.20 – Portrete de seamă
8.30 – Știri
9.00 – Lectură duhovnicească
9.15 – Sinaxar

9.30 - 10.00

Popasuri duhovniceşti în lumea Sfintei Scripturi

10.00 - 10.30

Laudă, suflete al meu, pe Domnul

10.30 - 10.35

Ştiri

10.35 - 11.00

RADIOPROGRAM

10.35 – Pastila de gramatică
10.40 – Glasul Evangheliei
10.50 – Harfa psalmistului David
10.55 – Cuvinte de Pateric

11.00 - 11.15

Actualitatea religioasă

11.15-12.15

Radioprogram cu dedicații de muzică populară

12.30 - 12.35

Știri

12.45 - 13.00

Leacuri din Grădina Maicii Domnului

13.00 - 13.20

Radiojurnal Radio România Actualităţi

13.25 - 16.00

CALEIDOSCOP

13.40 – Pastila de gramatică
13.50 – Cuvinte de pateric
14.00 – Arta de a trăi frumos
14.15 – Sinaxar
14.30 – Ştiri
14.45 – Harfa psalmistului David
15.00 – Actualitatea religioasă
15.15 – Rubrica pentru familie
15.30 – Ştiri
15.50 – Minutul de istorie

16.00 - 17.00

Din lada de zestre. Emisiune de etnografie și folclor

17.00 - 17.30

Legislație și societate

17.30 - 18.00

Laudă, suflete al meu, pe Domnul

18.00 - 18.20

Radiojurnal Radio România Actualităţi

18.20 - 18.30

POST MERIDIAN MAGAZIN

18.30 - 19.00

Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice

19.00 - 20.00

RADIOPROGRAM

19.10 – Portrete de seamă
19.20 – Minutul de istorie
19.40 – Arta de a trăi frumos

20.00 - 20.30

Clipe de copilărie

20.30 - 21.00

Radiojurnal Trinitas (înregistrarea – ora 18.00)

21.00 - 21.30

Popasuri duhovniceşti în lumea Sfintei Scripturi

21.30 - 22.00

RADIOPROGRAM

21.30 – Rubrica pentru familie
21.35 – Lectură duhovnicească
21.50 – Leacuri din Grădina Maicii Domnului

22.00 - 23.00

Fascinaţia muzicii

23.00 - 23.30

Rugăciunea de seară

23.30 - 0.00

RADIOPROGRAM

23.20 – Rubrica pentru familie
23.40 – Cuvinte de Pateric

0.00 - 0.30

Acatistului Sf. Ioan Botezătorul

0.30 - 1.00

Radiojurnal Trinitas (înregistrarea – ora 18.00)

1.00 - 6.00

Liniştea nopţii

6.00 - 6.30

Rugăciunile de dimineaţă

6.30 - 9.30

Matinal – VIAŢA CETĂŢII

7.00 – Radiojurnal Radio România Actualități
7.30 – Minutul de istorie
7.40 – Rubrica pentru familie
8.00 – Radiojurnal Radio România Actualități
8.30 – Știri
8.45 – Arta de a trăi frumos
9.00 – Lectură duhovnicească
9.10 – Cuvinte de Pateric
9.15 – Sinaxar

9.30 - 10.00

Cuvântul care zideşte

10.00 - 10.30

Laudă, suflete al meu, pe Domnul

10.30 - 10.35

Ştiri

10.35 - 11.00

RADIOPROGRAM

10.35 – Pastila de gramatică
10.40 – Glasul Evangheliei
10.50 – Harfa psalmistului David

11.00 - 11.15

Actualitatea religioasă

11.15-12.15

Program cu dedicații de muzică populară

12.30 - 12.35

Știri

12.45 - 13.00

Leacuri din Grădina Maicii Domnului

13.00 - 13.20

Radiojurnal Radio România Actualităţi

13.20 - 16.00

CALEIDOSCOP

13.30 – Pastila de gramatică
13.40 – Portrete de seamă
13.50 – Cuvinte de Pateric
14.00 – Arta de a trăi frumos
14.15 – Sinaxar
14.30 – Ştiri
14.45 – Harfa psalmistului David
15.00 – Actualitatea religioasă
15.15 – Rubrica pentru familie
15.30 – Ştiri
15.50 – Minutul de istorie

16.00 - 17.00

Din lada de zestre. Emisiune de etnografie și folclor

17.00 - 17.30

Tradiţia creştină – o istorie a dogmelor

17.30 - 18.00

Laudă, suflete al meu, pe Domnul

18.00 - 18.20

Radiojurnal Radio România Actualităţi

18.30 - 19.00

Vocea Tinerilor

19.00 - 19.30

RADIOPROGRAM

19.30 - 20.00

Bioetică creştină

20.00 - 20.30

Clipe de copilărie

20.30 - 21.00

Radiojurnal Trinitas (înregistrarea – ora 18.00)

21.00 - 22.00

Ziua de mâine

22.00 - 23.00

Fascinația Muzicii

23.00 - 23.30

Rugăciunea de seară

23.30 - 0.00

Cuvântul care zideşte

0.00 - 0.30

Acatistul Sf. Cruci

0.30 - 1.00

Radiojurnal Trinitas

1.00 - 2.00

Diligenţa de Bizanţ

2.00 - 6.00

Liniştea nopţii

6.00 - 6.30

Rugăciunile de dimineaţă

6.30 - 8.00

Matinal – VIAŢA CETĂŢII

7.00 – Radiojurnal Radio România Actualități
7.30 – Minutul de istorie
7.40 – Rubrica pentru familie

8.00 - 9.20

Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

9.20 - 9.50

Cu Hristos pe Calea Vieţii – Cuvântul Arhipăstorului

9.50 - 10.00

Mirul cărţii

10.00 - 10.30

Laudă, suflete al meu, pe Domnul

10.30 - 10.35

Ştiri

10.35 - 11.00

RADIOPROGRAM

10.35 – Pastila de gramatică
10.40 – Glasul Evangheliei
10.50 – Harfa psalmistului David
10.55 – Cuvinte de Pateric

11.00 - 11.15

Actualitatea religioasă

11.15-12.15

Program de dedicaţii de muzică populară

12.30 - 12.35

Știri

12.45 - 13.00

Leacuri din Grădina Maicii Domnului

13.00 - 13.20

Radiojurnal Radio România Actualităţi

13.20 - 16.00

CALEIDOSCOP

13.30 – Pastila de gramatică
13.45 – Portrete de seamă
14.00 – Arta de a trăi frumos
14.15 – Sinaxar
14.30 – Ştiri
14.45 – Harfa psalmistului David
15.00 – Actualitatea religioasă
15.15 – Rubrica pentru familie
15.30 – Ştiri
15.50 – Minutul de istorie

16.00 - 17.00

Din lada de zestre. Emisiune de etnografie și folclor

17.00 - 17.30

Misiunea Bisericii în actualitate

17.30 - 18.00

Laudă, suflete al meu, pe Domnul

18.00 - 19.25

Vecernia şi Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos

19.25 - 19.55

Cu Hristos pe Calea Vieţii – Cuvântul Arhipăstorului

19.55 - 20.00

Mirul cărţii

20.00 - 20.30

Clipe de copilărie

20.30 - 21.00

Radiojurnal Trinitas (înregistrarea – ora 18.00)

21.00 - 21.30

Misiunea Bisericii în actualitate

21.30 - 22.00

RADIOPROGRAM

21.35 – Minutul de istorie
21.50 – Portrete de seamă

22.00 - 23.00

Fascinaţia muzicii

23.00 - 23.30

Rugăciunea de seară

23.30 - 0.00

Tradiția creștină. O istorie a dogmelor
Harfa Psalmistului David

0.00 - 0.30

Acatistul Sfântului Nicolae

0.30 - 1.00

Radiojurnal Trinitas (înregistrarea - ora 18.00)

1.00 - 6.00

Liniştea nopţii

6.00 - 6.30

Rugăciunile de dimineaţă

6.30 - 9.30

Matinal – VIAŢA CETĂŢII

7.00 – Radiojurnal Radio România Actualități
7.30 – Minutul de istorie
7.40 – Rubrica pentru familie
8.00 – Radiojurnal Radio România Actualități
8.30 – Știri
8.45 – Arta de a trăi frumos
9.00 – Lectură duhovnicească
9.10 – Cuvinte de Pateric
9.15 – Sinaxar

9.30 - 10.00

În căutarea sfinţeniei

10.00 - 10.30

Laudă, suflete al meu, pe Domnul

10.30 - 10.35

Ştiri

10.35 - 11.00

RADIOPROGRAM

10.35 – Pastila de gramatică
10.40 – Glasul Evangheliei
10.50 – Harfa psalmistului David

11.00 - 11.15

Actualitatea religioasă

11.15-12.15

Program cu dedicaţii de muzică populară

12.30 - 12.35

Știri

12.45 - 13.00

Leacuri din Grădina Maicii Domnului

13.00 - 13.20

Radiojurnal Radio România Actualităţi

13.20 - 16.00

CALEIDOSCOP

13.30 – Pastila de gramatică
13.45 – Portrete de seamă
13.55 – Cuvinte de pateric
14.00 – Arta de a trăi frumos
14.15 – Sinaxar
14.30 – Ştiri
14.45 – Harfa psalmistului David
15.00 – Actualitatea religioasă
15.15 – Rubrica pentru familie
15.30 – Ştiri
15.50 – Minutul de istorie

16.00 - 17.00

Din lada de zestre. Emisiune de etnografie și folclor

17.00 - 17.30

Pagini din Istoria Bisericii Ortodoxe Române

17.30 - 18.00

Laudă, suflete al meu, pe Domnul

18.00 - 18.20

Radiojurnal Radio România Actualităţi

18.30 - 19.00

Vocea tinerilor

19.00 - 20.00

RADIOPROGRAM

19.15 – Portrete de seamă
19.35 – Pastila de gramatică

20.00 - 20.30

Clipe de copilărie

20.30 - 21.00

Radiojurnal Trinitas (înregistrarea – ora 18.00)

21.00 - 21.30

Pași spre regăsire

21.30 - 22.00

RADIOPROGRAM

21.35 – Portrete de seamă
21.45 – Leacuri din Grădina Maicii Domnului

22.00 - 22.40

Fascinaţia muzicii

22.40 - 23.00

Rugăciunea de seară

23.00 - 0.00

Teatru radiofonic

0.00 - 0.30

Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

0.30 - 1.00

Radiojurnal Trinitas (înregistrarea – ora 18.00)

1.00 - 6.00

Liniştea nopţii

6.00 - 6.30

Rugăciunile de dimineaţă

6.30 - 8.00

Matinal – VIAŢA CETĂŢII

7.00 – Radiojurnal Radio România Actualități
7.30 – Minutul de istorie
7.40 – Rubrica pentru familie

8.00 - 9.20

Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

9.30 - 10.00

Stâlpul și temelia adevărului

10.00 - 10.30

Laudă, suflete al meu, pe Domnul

10.30 - 10.35

Ştiri

10.35 - 11.00

RADIOPROGRAM

10.35 – Pastila de gramatică
10.40 – Glasul Evangheliei
10.50 – Harfa psalmistului David

11.00 - 11.15

Actualitatea religioasă

11.15-12.15

Radioprogram cu dedicații de muzică populară

12.30 - 12.35

Știri

12.45 - 13.00

Leacuri din Grădina Maicii Domnului

13.00 - 13.20

Radiojurnal Radio România Actualităţi

13.25 - 16.00

CALEIDOSCOP

13.30 – Pastila de gramatică
13.40 – Portrete de seamă
13.50 – Cuvinte de Pateric
14.00 – Arta de a trăi frumos
14.15 – Sinaxar
14.30 – Ştiri
14.45 – Harfa psalmistului David
15.00 – Actualitatea religioasă
15.15 – Rubrica pentru familie
15.30 – Ştiri
15.50 – Minutul de istorie

16.00 - 17.00

Din lada de zestre. Emisiune de etnografie și folclor

17.00 - 17.30

Faptele credinţei

17.30 - 18.00

Laudă, suflete al meu, pe Domnul

18.00 - 19.25

Vecernia mare cu Litie

19.30 - 20.00

Stâlpul şi temelia adevărului

20.00 - 20.30

Clipe de copilărie

20.30 - 21.00

Radiojurnal Trinitas

21.00 - 22.00

Convorbiri duhovniceşti

22.00 - 23.00

Fascinaţia muzicii

23.00 - 23.20

Rugăciunea de seară

23.20 - 23.30

23.20 –  Rubrica pentru familie
23.25 – Arta de a trăi frumos

23.30 - 0.00

În căutarea sfinţeniei

0.00 - 0.30

Acatistul Bunei Vestiri

0.30 - 1.00

Radiojurnal Trinitas

1.00 - 6.00

Liniştea nopţii

6.30 - 7.00

Rugăciunile de dimineaţă

7.00 - 8.30

WEEK-END MATINAL – VIAŢA CETĂŢII

7.00 – Radio România Actualități
7.30 – Săptămâna în 7 minute
7.40 – Minutul de istorie
7.50 – Rubrica de psihologie
8.00 – Actualitatea religioasă
8.15 – Sinaxar

8.30 - 10.00

Utrenia

10.00 - 12.00

Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

12.00 - 12.30

Cu Hristos pe Calea Vieţii – Cuvântul Arhipăstorului

12.30 - 13.00

Armonii serafice

13.00 - 13.15

Radiojurnal Radio România Actualităţi

13.15 - 13.50

Radioprogram cu dedicații de muzică populară

13.50 - 15.30

WEEK-END MAGAZIN

13.50 – Minutul de istorie
14.00 – Arta de a trăi frumos
14.10 – Rețete din bucătăria mănăstirii
14.15 – Sinaxar
14.30 – Săptămâna în 7 minute
14.45 – Harfa psalmistului David
15.00 – Actualitatea religioasă
15.15 – Rubrica de psihologie

15.30 - 16.00

Gânduri de părinte

16.00 - 17.00

Din lada de zestre. Emisiune de etnografie și folclor

17.00 - 17.30

Pagini din Istoria Bisericii Ortodoxe Române

17.30 - 18.00

Armonii serafice

18.00 - 19.00

Vecernia mare

19.20 - 19.50

Viaţa în Hristos

20.00 - 20.30

Clipe de copilărie

20.30 - 21.00

Radiojurnal Trinitas (înregistrarea – ora 18.00)

21.00 - 22.00

Seri duhovnicești

22.00 - 22.20

Rugăciunea de seară

22.30 - 23.00

Misiunea Bisericii în actualitate

23.00 - 23.30

Gânduri de părinte

23.30 - 0.00

RADIOPROGRAM

0.00 - 1.00

Acatistul Mântuitorului

1.00 - 1.30

Radiojurnal Trinitas (înregistrarea – ora 18.00)

1.30 - 6.30

Liniştea nopţii

6.30 - 7.00

Rugăciunile de dimineaţă

7.00 - 8.30

MATINAL DUMINICAL

7.00 – Cuvinte de Pateric
7.10 – Viața în Hristos
7.40 – Lectură duhovnicească
7.50 – Rubrica de psihologie
8.00 – Actualitatea religioasă
8.15 – Sinaxar

8.30 - 10.00

Utrenia

10.00 - 12.00

Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

12.00 - 13.00

Lumea operei

13.00 - 13.10

Radiojurnal Radio România Actualităţi

13.10-14.00

Radioprogram cu dedicații de muzică populară

14.00 - 16.00

WEEK-END MAGAZIN

14.00 – Arta de a trăi frumos
14.15 – Sinaxar
14.30 – Harfa psalmistului David
14.45 – Cuvinte de Pateric
15.00 – Lectură duhovnicească
15.15 – Rubrica de psihologie
15.30 – Actualitatea religioasă
15.50 – Minutul de istorie

16.00 - 17.00

Din lada de zestre

17.00 - 17.30

Pelerinaj spre Dumnezeul Cel Viu

17.30 - 18.00

Florilegiu muzical bizantin

18.00 - 19.25

Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

19.25 - 19.55

Călătorii în literatura română

20.00 - 20.30

Clipe de copilărie

20.30 - 21.00

Radiojurnal Trinitas (înregistrarea – ora 18.00)

21.00 - 21.30

Faptele credinţei

21.30 - 22.40

Telefonul de seară

22.40 - 23.00

Rugăciunea  de seară

23.00 - 23.30

Pași spre regăsire

23.30 - 0.00

RADIOPROGRAM

23.35 – Cuvinte de pateric
23.45 – Arta de a trăi frumos
23.50 – Minutul de istorie

0.00 - 0.30

Acatistul Sfinţilor Arhangheli

0.30 - 1.00

Radiojurnal Trinitas (înregistrarea – ora 18.00)

1.00 - 6.00

Liniştea nopţii