Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a liturghisit la hramul Mănăstirii Socolul de Câmpie

Pe data de 29 august a.c., Părintele Arhiepiscop Irineu a poposit la Mănăstirea Socolul de Câmpie, prilej cu care a oficiat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși pelerini.

Luni, 29 august 2022, de sărbătoarea „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Mănăstirea Socolul de Câmpie, protopopiatul Reghin. Cu prilejul hramului acestei vetre călugărești, Ierarhul nostru, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea maicii starețe monahia Bartolomeea Pop.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Chiriarhul nostru a spus: „Dumnezeu a ales în vechime pe poporul Său, pe israeliți, ca să fie lumină neamurilor. Tot așa ne-a ales pe noi, creștinii, ca să fim lumini lumii necredincioase. Ca și Sfântul Ioan Botezătorul, noi trebuie să fim lumini care ard și strălucesc pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă ne comportăm ca fii ai luminii și săvârșim faptele luminii, atunci vom deveni candele luminoase pe cărarea acestei vieți, oferind nu numai lumină, ci și vindecare și ajutor celor ale căror vieți le atingem. Așa Îl reflectăm pe Hristos și lumea Îl va cunoate pe El, pentru că ne cunoaște pe noi”.

Situată la 22 km de municipiul Reghin, biserica Mănăstirii Socolul de Câmpie a fost construită între anii 1942-1958, prin contribuția și sub purtarea de grijă a preotului Nicolae Plămădeală. Locașul de cult a fost sfințit în anul 1974, primind hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. În anul 1994, odată cu numirea ca slujitor a părintelui ieromonah Simion Pop, biserica parohială a fost transformată în așezământ monahal de călugări, luând astfel ființă Mănăstirea de la Socolul de Câmpie. Resfințirea locașului de cult a avut loc la data de 29 august 1994, biserica primind cu acest prilej al doilea hram: „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Începând cu anul 1999, mănăstirea de călugări a fost transformată în așezământ monahal de maici, viața spirituală de aici cunoscând o revigorare deosebită.

Share