Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a liturghisit la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de la Albac

În data de 20 iulie a.c., Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a poposit la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de la Albac. Ierarhul nostru a celebrat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși.

Marți, 20 iulie 2021, când Biserica noastră dreptslăvitoare face pomenirea de peste an a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit la Mănăstirea Albac, protopopiatul Câmpeni. Cu prilejul hramului acestui așezământ monahal, Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși pelerini. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea maicii starețe Ioanichia Gligor și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui Dionisie Ignat.

Adresându-se celor prezenți, Ierarhul nostru a spus:

„Fiecare zi este un dar prețios al imensei iubiri a lui Dumnezeu, dar oamenii nu vor să înțeleagă aceasta. Generația actuală este oarbă și surdă la apelul iubirii lui Dumnezeu. Lumea întreagă trebuie să reflecteze la evenimentele din trecut, pentru că ceea ce s-a întâmplat în timpul potopului se poate repeta și astăzi. Revolta continuă sau neîncetată a omenirii împotriva lui Dumnezeu o face pe aceasta foarte vinovată, drept pentru care, după expresia Sfântului Apostol Pavel, «vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării». Să ne deschidem larg inimile noastre pentru ca să pătrundă Hristos în ele și să le umple cu harul Său și cu splendorile Împărăției Sale.

Să ne angajăm în slujirea lui Dumnezeu cu sinceritate, dând Lui timpul nostru, atenția noastră, energia noastră, pe noi înșine și întreaga noastră viață. Suntem chemați să purtăm stindardul lui Hristos în această lume care se afundă tot mai mult în bezna adâncă a necredinței, a necurăției, a apostaziei sau lepădării de Dumnezeu. Spunea părintele Arsenie Boca: «Până nu-L găsești pe Dumnezeu, nu te afli nici pe tine; nu-ți găsești nici sensul tău și nici sensul lumii». Alipindu-ne de Dumnezeu, asemenea marelui Proroc Ilie Tesviteanul, noi vom putea învinge orice suferință, orice dificultate, orice amărăciune și chiar moartea, pentru că zice Domnul Savaot prin gura Profetului Isaia: «Munții pot să se mute și colinele pot să se clatine, dar milostivirea Mea nu se va lua de la voi»”.

Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de la Albac este situată pe Valea Arieșului Mare, începuturile acestei vetre monastice identificându-se cu osteneala bunilor credincioși din zonă și cu eforturile fraților Irineu și Vasile Toader, fii ai satului Albac, viețuitori ai Schitului Crasna din județul Prahova, care au ridicat aici o bisericuță din lemn. Între anii 1992-1999, sfintele slujbe au fost oficiate într-un altar improvizat, urmând ca din anul 1999, odată cu venirea aici a părintelui Dionisie Ignat (până atunci paroh al credincioșilor din satul Lăzești), să fie edificată noua biserică. Slujba de sfințire a locașului de închinare a avut loc la data de 20 iulie 2005, în prezența a numeroși clerici și credincioși din împrejurimi.

Share