Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a prezidat ședința de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Alba Iuliei

Pe data de 6 iunie a.c., Părintele Arhiepiscop Irineu a prezidat ședința de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Întrunirea a avut loc în Sala de şedinţă a Căminului bisericesc „Peregrinus”, începând cu ora 10.00.

Luni, 6 iunie 2022, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a fost prezent la Mănăstirea albaiuliană „Hristos Pantocrator”. Începând cu ora 10.00, în Sala de şedinţă a Căminului bisericesc „Peregrinus” din cadrul așezământului monahal, Arhipăstorul nostru a prezidat lucrările ședinței de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia. Programul zilei a debutat prin oficierea slujbei de Te-Deum, ceremonia fiind urmată de un cuvânt de deschidere rostit de către Întâistătătorul Eparhiei noastre.

Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, economice, culturale, social-filantropice și patrimoniale ale Arhiepiscopiei. Adunarea este compusă din 30 de reprezentanți ai clerului și credincioșilor, aleși pe o perioadă de patru ani, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni. Membrii aleși sunt persoane cu o implicare activă în viața comunităților de unde provin și care au dovedit o viață morală și religioasă deosebită.

Astfel, în Adunarea eparhială sunt reprezentați atât clericii, cât și mirenii din județele Alba și Mureș, care susțin interesele și drepturile Bisericii și ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Membrii veghează ca toate hotărârile forurilor bisericești centrale să fie respectate, precum și ca administrarea bunurilor mobile și imobile să fie realizată în concordanță cu acestea. De asemenea, Adunarea eparhială susține toate instituțiile și așezămintele culturale, social-filantropice și economice eparhiale. Acest for deliberativ se întrunește în ședința anuală de lucru în primul trimestru al anului, iar în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie.

În ceea ce privește studierea și formularea propunerilor supuse deliberării, au fost alese cinci comisii de lucru permanente care au câte un președinte și un raportor. Dintre membrii Adunării eparhiale se alege și Consiliul eparhial, organ executiv, compus din trei clerici și șase mireni, și are în competență problemele bisericești, administrative, culturale, social-filantropice și economice, patrimoniale și fundaționale. Acesta se întâlnește de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie.

Pentru Adunarea Națională Bisericească, organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române, au fost desemnați trei membri, un cleric și doi mireni, Adunare care întrunește în ședință de lucru o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie. Problemele disciplinare ale personalului clerical sunt soluționate de către Consistoriul eparhial, iar cele pentru personalul monahal de către Consistoriul eparhial monahal. Membrii acestor organisme sunt aleși dintre preoții și monahii cu o activitate deosebită și care dețin cunoștințe canonice și juridice.

Share