Începutul Triodului | Primele trei săptămâni, considerate ca fiind o perioadă „pregătitoare” pentru Postul Mare

În seara zilei de sâmbătă, 24 februarie a.c., debutează perioada liturgică a Triodului. Anul bisericesc este împărțit în trei mari perioade: a Triodului, a Penticostarului și a Octoihului, acestea gravitând în jurul Praznicului Învierii Domnului. Perioada Triodului, numită și perioadă prepascală, se întinde pe parcursul a zece săptămâni, cuprinzând răstimpul dintre Duminica Vameșului și a Fariseului și Sâmbăta cea Mare.

La rândul său, intervalul temporal al Triodului este împărțit în ceea ce numim perioada „pregătitoare” pentru Postul Mare, Sfântul și Marele Post al Paștilor și Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Referindu-ne la perioada premergătoare Păresimilor, respectiv la primele trei săptămâni ale Triodului, aceasta durează de la Duminica Vameșului și a Fariseului și până la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. Raportându-ne la particularitățile liturgice ale acestor zile, cele trei săptămâni sunt armonizate Postului Mare, identificându-se ca fiind o treaptă pentru lucrarea pocăinței, completând astfel ciclul pascal.

Triodul debutează cu Duminica Vameșului și a Fariseului, când ne este pusă înainte virtutea smereniei, considerată de către Sfinții Părinți ca fiind indispensabilă în vederea urcușului nostru duhovnicesc. Totodată, săptămâna care urmează acestei duminici este cunoscută sub denumirea de săptămâna vestirii, în cadrul căreia postul este suspendat în zilele de miercuri și vineri. În cea de-a doua Duminică a Triodului, numită a Întoarcerii Fiului Risipitor, este prezentată învățătura privitoare la pocăință, fiind reliefată iertarea dumnezeiască și restaurarea omului în demnitatea sa originară de „fiu”.

Duminica dinaintea ultimei săptămâni a perioadei de pregătire pentru Postul Mare este cea a Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne). Pericopa evanghelică a zilei reflectă și evocă dreptatea lui Dumnezeu, cu toții fiind invitați să medităm la mila Sa, descoperită în Duminica precedentă (a Fiului risipitor). În sfârșit, răstimpul premergător Sfântului și Marelui Post se încheie cu Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză), numită și Duminica iertării. În această zi suntem chemați să luăm aminte la căderea în păcat a protopărinților noștri, descoperind totodată faptul că Postul Mare propune o restabilire a raiului pierdut de către Adam și Eva.

Foto credit: ziarullumina.ro

Share