Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la deschiderea Conferinței Naționale a Centrelor de Sprijin pentru Femeile Însărcinate, ediția a VI-a

Patriarhul României a transmis un mesaj la Conferința Națională a Centrelor de Sprijin pentru Femeile Însărcinate – ediția a VI-a, care se desfășoară la București în perioada 12-13 septembrie 2022. În mesaj, Patriarhul Daniel subliniază că suntem chemați să devenim brațele iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru copiii nenăscuți.

Suntem chemați să devenim brațele iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru copiii nenăscuți

În curând, se împlinesc trei ani de când Asociația pentru sprijinirea femeii însărcinate și a familiei din Capitală organizează Conferința Națională a Centrelor de Sprijin pentru Femeile Însărcinate. Rostul acestui demers este al stimulării schimbului de experiență și al îmbogățirii reciproce pentru îndeplinirea unei lucrări deloc facile, bazată în primul rând pe solidaritate față de beneficiari, dar și între cei care sunt chemați să o împlinească.

Asociația a construit centre specializate, care oferă servicii profesioniste de sprijin pentru mamele în criză de sarcină și copiii lor nenăscuți, și dorește să împărtășească din experiența sa tuturor celor care vor să lucreze cel mai mare bine: salvarea sufletelor de mame și a vieților de copii. Activitatea desfășurată în aceste centre este o dovadă concretă de comuniune și o împlinire a voii divine, pentru că noi, creștinii, privim fiecare persoană umană care se zămislește în cadrul planul lui Dumnezeu de a lucra binele în lume.

De curând, Biserica a sărbătorit Nașterea Maicii Domnului, esențială acestui plan de realizare a Împărăției Cerurilor împreună cu omul. Maica Domnului avea să-L nască pe Mântuitorul Iisus Hristos, deși nu era căsătorită şi se dedicase celor spirituale. Totuși, îngerului care i-a adus vestea zămislirii de la Tatăl ceresc în puterea Duhului Sfânt i-a răspuns hotărât: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! (Luca 1, 38). Aceasta arată că Maica Domnului a biruit șovăiala şi îngrijorarea, lăsându-se cu deplină încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. De altfel, chiar zămislirea și nașterea Sfintei Fecioare Maria din părinți înaintați în vârstă și sterpi arată că venirea fiecărui copil în lume este în primul rând rodul unei lucrări duhovnicești de împărtășire de darul de viață făcător, care aparține exclusiv lui Dumnezeu și care, izvorând din iubirea Preasfintei Treimi, este oferit oamenilor. Astfel că Hristos ocrotește tainic zămislirea și nașterea fiecărui copil care vine pe lume după ce a fost zămislit prin darul lui Dumnezeu.

Pentru creștini, nașterea de copii nu reduce niciodată femeia la o realitate pur biologică, ci îi demonstrează forța spirituală, care rezidă în capacitatea de a se jertfi din dragoste. Faptele noastre pro-viață devin expresia iubirii milostive și a purtării de grijă a lui Dumnezeu și îi amintesc femeii că ea are o putere și o vocație unică, aceea de a da viață.

Dar, adesea, covârșiți de lipsurile cu care se confruntă, părinților şi mai ales mamelor singure nu le este ușor să accepte copilul ca pe un dar de sus. Iar nouă ne revine misiunea de a le restaura încrederea în Dumnezeu, devenind noi înșine brațele Lui milostive şi iubitoare. Atunci când tatăl copilului nu este lângă femeia însărcinată pentru a o proteja în cel mai vulnerabil moment din viața ei, atunci când în familia extinsă ori în mediul profesional apare o presiune foarte mare asupra femeii, pentru ca ea, în ciuda voinței sale, să renunțe la copilul din pântece, femeia are nevoie ca noi, ceilalți, să-i fim alături. Mâna întinsă de ajutor și darurile noastre pentru mamele în criză de sarcină refac încrederea acestor părinți în Dumnezeu și în oameni și împlinesc planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii.

Cele două centre de criză de sarcină ale Asociației pentru sprijinirea femeii însărcinate şi a familiei fac parte dintr-o rețea internațională ai cărei membri beneficiază de experiența americană de decenii în acest domeniu. În Statele Unite, numărul marilor clinici de avort este de ordinul sutelor. În schimb, numărul centrelor de sprijin în criza de sarcină este de ordinul miilor: numai în ultimii cinci ani li se datorează nașterea a peste 800.000 de copii americani, ai căror mame au primit sprijinul de care aveau nevoie. Această experiență ne arată că implicarea noastră contează, că este necesar să devină sistematică și profesionalizată.

Mai multe eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române au creat centre de sprijin în criza de sarcină, dar este nevoie de eforturi continue, pentru ca mamele în dificultate din fiecare județ să aibă unde cere ajutor. În prezent, asemenea centre funcționează doar în 16 dintre cele 41 de județe ale României și nu toate sunt la un nivel optim de dezvoltare.

Sunt diverse moduri în care putem deveni brațele iubirii milostive a lui Dumnezeu în lume. A sprijini nașterea unui copil este, însă, cea mai amplă lucrare a iubirii creștine, pentru că nu salvează doar trupuri de copii, ci şi suflete pentru Împărăția Cerurilor inclusiv suflete de mame, în care renaște speranța. Totodată, ne salvăm și pe noi înșine ca o comunitate, biruind individualismul printr-un exercițiu de solidaritate după voia lui Dumnezeu.

Cu acest prilej, transmitem recunoștința noastră tuturor celor care ajută, prin cuvânt şi faptă, la sprijinirea femeilor aflate în criză de sarcină. De asemenea, salutăm și binecuvântăm eforturile organizatorilor români ai acestei conferințe și sprijinul profesional oferit de oaspeții veniți de peste ocean pentru a-și împărtăși experiența.

 

Cu prețuire și părintești binecuvântări,
DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Foto: Basilica.ro

Share