Moment cultural-artistic, dedicat Zilei Naționale a României, desfășurat la Târgu-Mureș

Marți, 28 noiembrie a.c., 150 de tineri târgumureșeni au celebrat Ziua Națională a României în cadrul unui moment cultural-artistic de excepție. Intitulat sugestiv „Noi suntem români!”, evenimentul, găzduit de biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Târgu-Mureș, a debutat și s-a încheiat cu rugăciuni înălțate către Tatăl Ceresc, aducându-I mulțumire, slavă, dar și fierbinți rugăminți de a nu-Și întoarce fața de la poporul nostru dreptcredincios, de la noi și de la toți cei dragi ai noștri.

Prima parte a manifestării a integrat workshop-ul privind semnificația Zilei Naționale a României, susținut și coordonat de conf. univ. dr. habil. Dumitru-Mircea Buda, cadru didactic la Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș. Cu acest prilej, a fost prezentat momentul istoric, componența listei delegaților Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, respectiv cei doi mari lideri cu rol decisiv în procesul de înfăptuire a Marii Uniri de la 1 decembrie 1918: episcopul ortodox Miron Cristea (viitorul și întâiul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române) și episcopul greco-catolic Iuliu Hossu. Dezbaterile cu tinerii s-au concentrat asupra percepției privind valorificarea acestui mare act de curaj, bărbăție și dragoste față de pământul românesc realizat de înaintașii noștri, invitatul nostru special îndemnându-i pe tineri să nu se îndepărteze de rădăcinile strămoșești, să rămână aproape de sânul Bisericii, instituție ce promovează cu sfințenie atât credința în Hristos, regulile de conviețuire – în dragoste, armonie, altruism, dar și identitatea națională și memoria eroilor neamului.

Cea de-a doua parte a întâlnirii a constat într-un moment cultural artistic susținut de elevii claselor a IV-a ai Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” din Târgu-Mureș, îndrumați de doamnele prof. Maria Covrig, Elena Gliga, Roxana Gliga și Melinda Berei, precum și de membrii corului instituției de învățământ – dirijor doamna prof. Dana Suciu. Astfel, într-un scenariu bine conturat, printr-un mănunchi de poezii și cântece patriotice, artiștii patrioți au prezentat, cronologic, toate etapele istorice care au precedat Marea Unire, aceștia reafirmându-și admirația față de bravii noștri eroi care s-au jertfit „pentru apărarea patriei, a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român” și care au izbutit, chiar și cu prețul vieții, să îndeplinească cel mai mare vis al tuturor românilor: înfăptuirea României Mari, libere și demne. De asemenea, aceștia și-au manifestat recunoștința față de Tatăl Ceresc pentru purtarea de grijă pe care o are pentru neamul românesc, dar și dragostea și prețuirea față de acest neam binecuvântat de Dumnezeu, aflat sub ocrotirea Maicii Domnului și a sfinților pe care i-a dăruit poporul român.

Activitatea „Noi suntem români!” este o inițiativă a Școlii Gimnaziale „Al. I. Cuza” din Târgu-Mureș, realizată sub coordonarea doamnei prof. Ioana Maria Bucur (director) în parteneriat cu Structura de tineret pentru județul Mureș a Departamentului de tineret din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, coordonată de părintele Silviu Jimborean, inspector de tineret pentru județul Mureș. Aceasta se înscrie în seria acțiunilor prevăzute de parteneriatul Școală – Biserică, în efortul comun de a sădi în sufletele tinerei generații sămânța iubirii de neam și de Biserică. Evenimentul s-a bucurat de un public numeros, format din cadre didactice, preoţi, părinți și bunici ai tinerilor artiști, care au dorit să retrăiască emoția și bucuria de a fi român și să fie părtași la entuziasmul acestora de a promova respectul față de glia strămoșească, de neamul nostru și de costumul popular tradițional, cea mai mare moștenire primită de la înaintașii noștri.

Prof. Ioana Maria Bucur

Share