Părintele Arhiepiscop Irineu a liturghisit la Catedrala Reîntregirii

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la hirotonia în treapta de arhiereu, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a oficiat Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. La finalul slujbei, în semn de aleasă prețuire, Ierarhul nostru a fost felicitat de către membrii Permanenței Consiliului Eparhial și slujitorii Catedralei arhiepiscopale, fiindu-i adresate calde urări de îndelungă arhipăstorire.

Sâmbătă, 21 noiembrie, zi în care Biserica noastră prăznuiește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Catedrala Reîntregirii din orașul Marii Uniri. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură. În cadrul slujbei, la momentele rânduite, diaconul Sergiu Dîrlea a fost hirotonit preot pe seama parohiei Ponor, protopopiatul Aiud, iar tânărul Andrei Nistor a fost hirotonit diacon.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Ierarhul nostru a spus: „Deși se află în splendoarea Împărăției veșnice, Maica Domnului nu ne uită pe noi, sărmanii muritori, ci acoperă cu milostivirea sa toate popoarele pământului, cum spunea Sfântul Siluan Athonitul. Ea face din starea ei de slavă și putere un izvor nesecat de mângâiere și de nădejde întăritoare pentru toți care o cinstesc și aleargă la ajutorul ei. Din unele icoane ale Maicii Domnului curg lacrimi de durere pentru omenirea care nu se convertește și care merge pe drumul răzvrătirii încăpățânate față de Dumnezeu și față de Legea Sa de iubire. Stăpâna cerească privește cu bunătate maternă suferințele lumii, oferind bucurie în întristare, ușurare în osteneală și ajutor în pelerinajul nostru spre patria cerească”.

Totodată, această zi este una cu o semnificație aparte pentru Întâistătătorul Eparhiei noastre, împlinindu-se 30 de ani de când Arhipăstorul nostru a fost chemat să slujească Biserica lui Hristos în demnitatea de arhiereu. La data de 21 noiembrie 1990, în ziua praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, Ierarhul nostru a fost hirotonit Episcop-vicar al Arhiepsicopiei Vadului, Feleacului și Clujului, unde a păstorit timp mai bine de două decenii. Începând cu data de 5 iunie 2011, Episcopul Irineu a fost ales Întâistătător al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, unde își desăvârșește apostolatul cu râvnă și dragoste.

Astfel, la finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părintele Irineu a fost felicitat de către membrii Permanenței Consiliului Eparhial și slujitorii Catedralei arhiepiscopale, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la hirotonia în treapta de arhiereu. În semn de aleasă prețuire, Ierarhului nostru i-au fost adresate calde urări de îndelungă arhipăstorire, multă sănătate și putere în slujirea lui Dumnezeu și a poporului dreptcredincios, precum și un coș de flori.

 

Share