Părintele Ovidiu-Marcel Roșca a trecut la Domnul

Părintele Ovidiu-Marcel Roșca, preot al parohiei Cucerdea între anii 1991-2015, a trecut la cele veșnice în dimineața zilei de 10 octombrie. Slujba de înmormântare a vrednicului de pomenire părinte Ovidiu-Marcel va fi oficiată miercuri, 13 octombrie, începând cu ora 12.00, la biserica „Sfinții Arhangheli” din Boziaș, protopopiatul Târnăveni.

Părintele Ovidiu-Marcel Roșca a văzut lumina zilei la data de 17.10.1947, în localitatea Boziaș (actualmente cartier al municipiului Târnăveni), din părinții Emilian și Anica, fiind unicul fiu al familiei. A urmat școala primară în Boziaș și Liceul Teoretic în Târnăveni. După absolvirea cursurilor liceale, își satisface stagiul militar, iar mai apoi se angajează la Fabrica de Geamuri-Târnăveni.

Între anii 1973-1977, tânărul Ovidiu-Marcel își urmează glasul sufletului său, acela de a sluji lui Dumnezeu, împlinindu-și vocația preoțească, prin urmarea cursurilor Institutului Teologic de grad Universitar din Sibiu. În 25 februarie 1978 s-a căsătorit cu Stroia Stela-Rodica, iar în același an primește Sfânta Taină a Preoției, fiind hirotonit pe seama parohiei Corunca cu filiile Isla și Praid, de către Preasfințitul Părinte Emilian, Episcop al Alba Iuliei. În anul 1980, părintele Ovidiu-Marcel a fost transferat la parohia Morești cu filia Sântioana, pentru ca mai apoi, în 1991, să-i fie încredințată spre păstorire parohia Cucerdea, unde a slujit până în anul 2015, când s-a pensionat.

Părintele Ovidiu-Marcel a slujit în cele trei parohii pe care le-a păstorit, timp de 38 de ani, înțelegându-și viața lui ca o continuă zidire de sine și, în același timp, zidire sufletească a păstoriților săi. În lucrarea sa misionar-pastorală, s-a străduit să răspundă la orice chemare, sprijinind pe cei în suferințe și rugându-se cu ardoare sfântă pentru toți crendincioșii săi, împlinind cu devotament chemarea sfântă, care glăsuiește prin gura profetului:„ Pe oaia cea rătăcită și pierdută o voi întoarce la staul, pe cea rănită o voi lega, pe cea bolnavă o voi întări, pe cea tare o voi păzi și voi păstori cu dreptate.” (Iezechiel 34,16).

Bogata activitate pastorală și administrativ-gospodărească a sfinției sale trezește în sufletele noastre sentimente de respect și admirație. Între realizările cele mai importante enumerăm următoarele: retrocedarea Bisericii Ortodoxe din Praid (care timp de aproape 30 de ani fusese folosită de secui drept depozit de materiale), reparații interioare și exterioare la bisericile și casele parohiale din Praid, Isla și Sântioana, introducerea rețelei de apă și a gazului metan la casa parohială și la cele două biserici din Cucerdea, executarea picturii, în tehnica tempera, a bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din aceeași localitate.

În data de 9 mai 2004, părintele Ovidiu-Marcel, împreună cu enoriașii parohiei sale, au trăit bucuria duhovnicească a binecuvântării picturii bisericii parohiale, slujba de sfințire fiind oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, care i-a acordat vrednicului păstor de suflete, distincția de iconom. O importantă coordonată a slujirii sale a fost propovăduirea „Cuvântului adevărului”, pe care l-a rostit întotdeauna cu „focul convingerii lăuntrice”, stăruind în păstrarea și cultivarea cu sfințenie a dreptei credințe în sufletele enoriașilor săi, arătând, asemenea psalmistului, „calea pe care ei trebuie să meargă” (Ps.142).

După 38 de ani de activitate misionar-pastorală, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, părintele Ovidiu-Marcel s-a pensionat, primind binecuvântarea de a se îmbiserici la biserica parohială din Cucerdea, rămânând, potrivit cuvintelor sfinției sale, „cu dorul nestins de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor, atâta timp cât Dumnezeu îmi va da putere”. În dimineața zilei de 10 octombrie, vrednicul slujitor al lui Hristos a trecut la Domnul. Slujba de înmormântare a vrednicului de pomenire părinte Ovidiu-Marcel va fi oficiată miercuri, 13 octombrie, începând cu ora 12.00, la biserica „Sfinții Arhangheli” din Boziaș.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

 

Pr. Protopop Sergiu-Mihail Dumitru

Share