Parohii vacante - noiembrie - decembrie 2023

Posturi clericale categoria NUMIRE, Posturi clericale categoria TRANSFER, Posturi clericale categoria CONCURS

Posturi clericale categoria NUMIRE * – descărcaţi de AICI model de cerere pentru categoria numire. 

 

  • Preot paroh, Parohia Geogel, Protopopiatul Aiud;

Număr de credincioşi: 95 (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere:  3 noiembrie - 29 decembrie 2023.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 29 decembrie 2023, orele 14.

 

  • Preot paroh, Parohia Segagea, Protopopiatul Câmpeni;

Număr de credincioşi: 140 (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 3 noiembrie - 29 decembrie 2023.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 29 decembrie 2023, orele 14.

 

  • Preot paroh, Parohia Soharu, Protopopiatul Câmpeni;

Număr de credincioşi: 130 (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 3 noiembrie - 29 decembrie 2023.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 29 decembrie 2023, orele 14.

 

Posturi clericale categoria TRANSFER * - descărcaţi de AICI model de cerere pentru categoria transfer

 

  • Preot paroh, Parohia Cristeşti I, Protopopiatul Târgu-Mureş;

Număr de credincioşi: 1459 (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 20 noiembrie - 7 decembrie 2023.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 7 decembrie 2023, orele 12.

 

  • Preot paroh, Parohia Vinţu de Jos I, Protopopiatul Sebeş;

Număr de credincioşi: 1038 (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 20 noiembrie - 7 decembrie 2023.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 7 decembrie 2023, orele 12.

 

Posturi clericale categoria CONCURS * – descărcaţi de AICI model de cerere pentru categoria concurs 

 

 

 

Concursul constă din: 

  • o probă scrisă cu subiect formulat din domeniul Teologiei Dogmatice, Morale, Pastorale şi Misionare;
  • o predică şi o cateheză rostite în faţa comisiei;
  • o probă de slujire bisericească.

 

Programa examenului de selecţionare pentru parohiile urbane poate fi consultată AICI.

NOTE:

Pentru postul de preot, categoria concurs, îşi vor putea depune dosarele doar preoţii licenţiaţi în teologie care au minim 5 ani vechime în preoţie şi care nu au fost transferaţi în ultimii 5 ani. Dosarul va cuprinde: cererea adresată Chiriarhului, CV-ul, raport de activitate vizat de oficiul protopopesc, adeverinţă cursuri şi/sau studii post-universitare, copii după actele de studii (foaie matricolă şi Diplomă de licenţă), declaraţie că va locui în parohie, fişă personală (notările administrative pe ultimii cinci ani şi vechimea în preoţie).

Pentru postul de preot, categoria transfer, îşi vor putea depune dosarele doar preoţii licenţiaţi în teologie, care au minim 5 ani vechime în preoţie şi care nu au fost transferaţi în ultimii 5 ani. Dosarul va cuprinde: cererea adresată Chiriarhului, CV-ul, raport de activitate vizat de oficiul protopopesc, adeverinţă cursuri şi/sau studii post-universitare, copii legalizate după actele de studii (foaie matricolă şi Diplomă de licenţă), declaraţie că va locui în parohie, fişă personală (notările administrative pe ultimii cinci ani şi vechimea în preoţie).

* Pentru postul de preot paroh, categoria numire, îşi vor  depune dosarele doar absolvenţii care au Licenţă în teologie pastorală şi care au promovat examenul de capacitate. Dosarul va cuprinde: cerere, CV-ul şi copii legalizate după actele de studii (Foaie matricolă şi Diplomă de licenţă).

Share