Proiectul intitulat „Citește-mi 100 de povești”, demarat în parohia Iclandu Mare, protopopiatul Luduș

În parohia Iclandu Mare, protopopiatul Luduș, a fost demarat proiectul intitulat „Citește-mi 100 de povești”, menit să încurajeze lectura în familie și la grădiniță. La invitația doamnei educatoare Adela Brudan, părintele paroh Adrian Pavel a citit pe înțelesul copiilor povești biblice din care au învățat despre ascultare, bunătate, iubire și credință.

„Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6).

Una dintre misiunile preotului în societatea actuală este educația creștină a copiilor din școli și grădinițe. Datorită vremurilor în care trăim, a libertății greșit înțeleasă de majoritatea tinerilor zilelor noastre, preotul trebuie să îi facă responsabili și conștienți pe tineri că viața este darul lui Dumnezeu, față de care trebuie să fim recunoscători. O caracteristică a crizei tinerei generații este izolarea în rețea și, astfel, între tânăr și tehnologie se formează relația sclav-stăpân. Prin preoții ei, Biserica are misiunea de a-i conștientiza pe tineri să nu fie sclavi ai acestei triade numită „bani-tehnologie-confort”.

De aceea, începând de la grădiniță este importantă catehizarea copiilor prin citirea poveștilor morale, a învățăturilor biblice și a diferitelor activități. Povestirile influențează în mod indirect și partea estetică a comportării copiilor și contribuie la lărgirea orizontului de cunoaștere prin multitudinea de aspecte din ambianța înconjurătoare la care face apel. În procesul ascultării unei povestiri, este antrenată în mare măsură activitatea psihică a copilului. Copilul urmărește cu atenție datele povestirii, memorează, compară, analizează diferite situații, stabilește pe plan mintal unele relații, fapte, însușiri ale personajelor. Astfel, este antrenată și gândirea copilului, devenind capabil de a înțelege faptele, gândurile și sentimentele personajelor.

Pildele și învățăturile morale sunt deosebite modalități de cunoaştere a lumii și a lui Dumnezeu, sunt mijloace de comunicare şi bune metode de instruire. Ele conţin adevăruri fundamentale ale vieţii. Poveştile depăşesc hotarele spaţiului şi timpului, fiind prima hrană spirituală a copilului care îl învaţă să raționeze. Poveştile îmbogăţesc deprinderile de a comunica, îmbogăţesc vocabularul, cultivă sentimente frumoase, stimulează imaginaţia şi creativitatea, educă spiritul de sacrificiu, oferind altruism, solidaritate, dreptate. De asemenea, toate acestea pun baza concepţiei despre lume şi viaţă.

O astfel de activitate s-a desfășurat la Grădinița cu Program Normal din Iclandu Mare (jud. Mureș) în cadrul proiectului „Citește-mi 100 de povești”, menit să încurajeze lectura în familie și la grădiniță. La invitația doamnei educatoare Adela Brudan, părintele paroh Adrian Pavel a citit pe înțelesul copiilor povești biblice din care au învățat despre ascultare, bunătate, iubire și credință. De asemenea, în cadrul întâlnirii li s-a prezentat copiilor importanța sărbătorii Învierii Domnului, precum și despre tradiții și obiceiuri.

 

Pr. Adrian Pavel

Share