Resfințirea vechii biserici parohiale din localitatea Gârda, protopopiatul Câmpeni

În data de 26 septembrie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a poposit în mijlocul credincioșilor din parohia Gârda, protopopiatul Câmpeni. Arhipăstorul nostru a oficiat slujba de resfințire a vechii biserici parohiale și a celebrat Dumnezeiasca Liturghie, după care a săvârșit slujba de binecuvântare a noii capele mortuare din localitate.

În Duminica a XVIII-a după Pogorârea Sfântului Duh, zi în care este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă pescuirea minunată, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în mijlocul credincioșilor din parohia Gârda, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru a oficiat slujba de resfințire a vechii biserici parohiale cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, după care a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură. Începând cu luna decembrie a anului 2012, păstor al parohiei Gârda este părintele Ciprian Dobra.

În cuvântul adresat celor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a spus: „Dacă Dumnezeu are grijă de tot ce este în univers, cu atât mai mult se preocupă de om, coroana creației, această «biserică tainică», cum o numește Sfântul Maxim Mărturisitorul. Prin încrederea în Dumnezeu, noi putem înfrunta cele mai mari necazuri, cele mai cumplite încercări, cele mai grele tulburări și cele mai dificile greutăți. Prietenii te pot părăsi, oamenii te pot înșela, lumea poate fi falsă, noi putem fi neîncrezători, dar Dumnezeul Care ne-a creat și ne-a răscumpărat este neschimbător și credincios în toate promisiunile Sale. Marele duhovnic al României, părintele Arsenie Boca, zicea: «Dumnezeu nu uită de om, cum uită omul de Dumnezeu», El ne stă în permanență alături, cu timp și fără timp, gata să închidă rănile noastre, să ușureze poverile noastre și să rezolve toate probleme noastre. Încrezându-ne în El, noi vom avea întotdeauna parte de prosperitate, succes și biruință”.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, pentru activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească desfășurată pe parcursul anilor de slujire, părintele paroh Ciprian Dobra a fost hirotesit întru iconom-stavrofor. De asemenea, ostenitorii și binefăcătorii care au contribuit la restaurarea vechiului locaș de cult și la edificarea noii capele mortuare au primit din partea Întâistătătorului Eparhiei noastre Diplome de aleasă cinstire. În continuare, după Sfânta Liturghie, Chiriarhul nostru a săvârșit slujba de sfințire a noii capele mortuare, edificiu situat în incinta cimitirului parohial.

Biserica de lemn cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din localitatea Gârda a fost edificată la finalul secolului al XVIII-lea, funcționând ca biserică parohială timp de mai bine de două veacuri, între anii 1792-1998. În 1804, locașul a fost zugrăvit în interior, urmând ca în anul 1863 să fie renovat. De asemenea, între anii 2011-2021, biserica a fost supusă unor numeroase lucrări de consolidare și reabilitare capitală, prilej cu care a fost restaurată arhitectura și pictura locașului de închinare. Lucrările efectuate în ultimul deceniu au fost realizate cu sprijinul considerabil al Ministerului Culturii.

Share