Sfinții Trei Ierarhi, prăznuiți la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, cu ocazia hramului

De sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a poposit la Facultatea de Teologie Ortodoxă din orașul Marii Uniri. Întâistătătorul Eparhiei Alba Iuliei a celebrat Sfânta Liturghie, în prezența părinților profesori, studenților, masteranzilor și doctoranzilor teologi.

Marți, 30 ianuarie 2024, zi în care Biserica dreptslăvitoare face pomenirea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a poposit la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Cu prilejul hramului, Chiriarhul nostru, înconjurat de părinții profesori, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta instituției de învățământ. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corul Facultății, condus de părintele prof. univ. dr. Domin Adam. Începând cu anul 2016, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este părintele prof. univ. dr. habil. Mihai Himcinschi.

În cuvântul rostit cu ocazia hramului Facultății de Teologie Ortodoxă, Ierarhul Alba Iuliei a spus: „Într-o societate materialistă, dominată de consumism sau mamonism, este necesar să purificăm orice activitate omenească, pentru a face să transpară misterul realităţilor viitoare, care nu se văd şi care sunt veşnice şi minunate. Sfinţii Trei Ierarhi, punându-L pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa lor şi în slujirea lor, ne arată că întreaga viaţă creştină este un pelerinaj spre «casa Tatălui». Fiindcă au biruit ispitele, ei ne conving că, în lupta contra răului, se cere vigilenţă şi stăruinţă, pentru a cuceri Împărăţia cerurilor (cf. Mt. 11, 12)”.

Prelegerea festivă din cadrul Dumnezeieștii Liturghii a fost susținută de către părintele lect. univ. dr. Dragoș Șușman, directorul Departamentului de Artă Religioasă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Sfinția sa a rostit prelegerea cu titlul „Sensul educației creștine din perspectiva Sfinților Trei Ierarhi”. Și în acest an, alături de studenții, masteranzii și doctoranzii teologi, la sărbătoarea hramului a fost prezent prof. univ. dr. Daniel Breaz, rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. La finalul slujbei, Arhipăstorul nostru a rostit un cuvânt de zidire sufletească, prilej cu care a apreciat activitatea academică și lucrarea duhovnicească a dascălilor instituției de învățământ teologic universitar.

*

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituţie de stat publică de învăţământ superior şi cercetare în domeniul teologiei. Instituția şi-a început activitatea academică în anul 1991, cu secția „Teologie-Asistenţă Socială”. Ulterior, au luat ființă alte noi specializări: „Teologie Pastorală”, în anul 1995, „Muzică Religioasă”, în anul 2014, „Artă Sacră”, în anul 2018, și „Cinematografie, Fotografie, Media”, în anul 2023.

Misiunea şi idealul educaţional al Facultăţii se sprijină pe credinţă, valoare ştiinţifică și tradiție, contribuind, prin acţiuni şi modalităţi specifice, la promovarea şi integrarea activă a tinerilor teologi în circuitul european şi universal de valori. Paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” este situat la ultimul nivel al clădirii Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Slujba de binecuvântare a picturii care împodobește interiorul locașului de rugăciune a fost oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la data de 30 noiembrie 2008.

Share