Slujire arhierească la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Sebeș

Duminică, 7 noiembrie 2021, Părintele Arhiepiscop Irineu a fost prezent la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Sebeș. Arhipăstorul nostru a celebrat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși, după care a săvârșit Taina Sfântului Botez pentru pruncul Vlad, fiul domnului Sergiu Moldovan.

În Duminica a XXIV-a după Pogorârea Sfântului Duh, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă învierea fiicei lui Iair, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sebeș II, comunitate păstorită de către părintele Eugen Moldovan, consilier administrativ-bisericesc în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Sebeș. De asemenea, după Sfânta Liturghie, Întâistătătorul Eparhiei noastre a săvârșit Taina Sfântului Botez pentru pruncul Vlad, fiul domnului Sergiu Moldovan.

În finalul cuvântului de învățătură adresat celor prezenți la Sfânta Liturghie, Ierarhul nostru a spus: „Urcușul nostru spre înviere se realizează în biserică, fiindcă ea este pelerină spre cer și laborator al învierii, cum o numește Sfântul Maxim Mărturisitorul. Ea este corabia mântuirii prin care noi înaintăm spre cele de sus, spre limanul liniștit al Împărăției cerești. Cel ce-L iubește pe Hristos și împlinește poruncile Sale, acela crede cu tărie și spune și altora că moartea nu este trecere în neființă și nici tunel fără ieșire, ci ea este preludiul învierii, începutul altei vieți și al fericirii veșnice. Suntem siguri de aceasta, pentru că Hristos Cel răstignit și înviat ne-a încredințat pe noi cu niște cuvinte mai tari decât moartea, spunându-ne: «Cel ce crede în Mine, chiar de va muri, viu va fi».

Construită în anul 1778, biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Sebeș reprezintă cel mai vechi locaș de cult ortodox din municipiu, fiind ridicată în apropierea unei biserici de zid din secolul al XVI-lea. Înconjurată de cimitirul ortodox al orașului, biserica a fost edificată în timpul păstoririi protopopului Avram Moga (1774-1805), din daniile bunilor credincioși. În decursul anului 1900, au avut loc ample lucrări de renovare în interiorul locașului de închinare. Astfel, biserica a fost dotată cu un nou iconostas, iar bolta altarului a fost împodobită cu pictură, lucrarea fiind executată de către Sava Henția. Între anii 1957-1969, a fost efectuată o altă serie de lucrări privind restaurarea locașului de închinare, sub coordonarea preotului Iacob Bologa. De asemenea, în acest interval de timp a fost pictat și restul bisericii, lucrarea fiind realizată de către pictorul Ioan Căzilă din Sibiu.

Fiind afectată de igrasie, pictura a fost curățată în anul 1993 de către același pictor, urmând să fie reînnoită în decursul anului 2012 de către Ioan Botiș din Cluj-Napoca. Anterior, în anul 2008, o echipă de restauratori de la Departamentul de conservare-restaurare a Muzeului ,,ASTRA” din Sibiu au executat lucrări de consolidare şi completare a structurii şi a decoraţiunilor sculptate, precum și de curăţire a icoanelor și vernisare a picturilor. De asemenea, în anul 2015, pictura avea să fie restaurată din nou, fiind totodată executate și alte lucrări de reabilitare a interiorului și exteriorului bisericii. Toate acestea au culminat cu slujba de târnosire a locașului de cult, oficiată de Arhipăstorul nostru, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, la data de 2 septembrie 2018, cu prilejul împlinirii a 240 de ani de atestare documentară a bisericii.

Share