Slujire arhierească în parohia Cărpiniș, protopopiatul Sebeș

Duminică, 24 octombrie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din parohia Cărpiniș, protopopiatul Sebeș. Ierarhul nostru a oficiat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși.

În Duminica a XXIII-a după Pogorârea Sfântului Duh, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Cărpiniș, protopopiatul Sebeș. Arhipăstorul nostru a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitate, cu prilejul împlinirii a 250 de ani de la edificarea locașului de închinare. La finalul slujbei, pentru întreaga osteneală și râvnă apostolică de care a dat dovadă pe parcursul anilor de slujire, părintele paroh Adrian Grosu a fost hirotesit întru ­iconom. De asemenea, ostenitorii și binefăcătorii din cadrul acestei comunități parohiale au primit din partea Chiriarhului nostru Diplome de aleasă cinstire.

Adresându-se celor prezenți, Întâistătătorul Eparhiei noastre a spus: „Războiul între națiunile de pe pământ este pur și simplu joaca copiilor de-a «hoții și vardiștii», în comparație cu cruzimea bătăliei ce are loc în lumea spirituală nevăzută. Acest conflict spiritual și invizibil este purtat în jurul nostru neîncetat. Unde lucrează Domnul, forțele satanei împiedică. Unde îngerii își împlinesc misiunea dumnezeiască, diavolii se înfurie și urlă de mânie. Să nu ne descurajăm cu toate răutățile și patimile născocite de diavoli, pentru că, așa cum zice Sfântul Ioan Damaschin, deși li s-a îngăduit să ispitească, totuși, nu au putere să forțeze pe cineva. Este bine să luptăm împotriva demonilor, folosind drept arme duhovnicești postul și rugăciunea, Agheasma, semnul Sfintei Cruci și, mai ales, Dumnezeiasca Euharistie. La aceasta ne îndeamnă și Sfântul Apostol Pavel când zice: «Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului»”.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Cărpiniș a fost zidită în anul 1771, din piatră și cărămidă, în stil bizantin, având formă de navă. O notă aparte a locașului de cult este reprezentată de haina picturală, una cu totul deosebită, realizată la începutul secolului al XIX-lea de către pictorul Vasile Muntean din Săliște. În anul 1805, acesta a pictat Sfântul Altar și naosul, urmând ca cinci ani mai târziu să fie pictat și pronaosul bisericii, unde se află mormântul preotului Sântion (Ioan Șufan), în timpul căruia au fost realizate lucrările de edificare a bisericii și de împodobire a acesteia cu pictură. Referitor la prezențele chiriarhale consemnate în localitatea Cărpiniș, cele două monografii ale satului amintesc de oficierea a doar două Liturghii arhierești în biserică parohială de aici, săvârșite de către Episcopul Vasile Moga și a Mitropolitul Andrei Șaguna.

Share