Târnosirea bisericii din incinta Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia

Pe data de 23 septembrie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramurile „Sfântul Simion Ștefan” și „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din incinta Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia. În continuare, Arhipăstorul nostru a celebrat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

Joi, 23 septembrie a.c., zi în care este prăznuită zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia. Începând cu ora 8.30, Ierarhul nostru a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramurile „Sfântul Simion Ștefan” și „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din incinta campusului școlar, după care a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în pridvorul deschis al locașului de cult. La eveniment au luat parte cadrele didactice și elevii instituției de învățământ, oficialități centrale și locale, precum și numeroși credincioși albaiulieni.

Adresându-se celor prezenți, Chiriarhul nostru a spus: „Prin slujba de sfințire, această biserică a devenit poarta cerului, casă de rugăciune și cortul lui Dumnezeu, după expresiile Sfintei Scripturi. Aici ne întâlnim cu Creatorul Suprem și Stăpânul omenirii răscumpărate. Aici Îl preamărim pe Domnul Savaot, dimpreună cu îngerii și cu toate puterile cerești. Aici primim darurile Celui Atotputernic și simțim că suntem ocrotiți de El, mângâiați și fericiți. În locașul bisericesc se arată și se manifestă cu tărie Împărăția dumnezeiască. De aceea, trebuie să intrăm în el, conștienți că ne aflăm într-un spațiu sfânt și sfințitor care aparține lui Dumnezeu. Totodată, se cuvine să ne comportăm ca în fața tronului ceresc, exclamând cu Psalmistul David: «Doamne, iubit-am frumusețea casei Tale și locul unde sălășluiește slava Ta»”.

La finalul slujbei, în semn de aleasă apreciere pentru activitatea didactică desfășurată pe parcursul anilor, precum și pentru osteneala de care a dat dovadă în slujirea pastorală și misionară a poporului dreptcredincios, părintele prof. dr. Eugen Pintea, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, a primit din partea Întâistătătorului Eparhiei noastre Diplomă de vrednicie. De asemenea, Părintelui Arhiepiscop Irineu le-a oferit Diplome de aleasă cinstire tuturor ostenitorilor și binefăcătorilor care au contribuit la edificarea și înfrumusețarea noului locaș de închinare.

Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia a fost înființat în anul 1991, reprezentând una dintre instituțiile de învățământ de elită ale orașului Marii Uniri. Având ca plan general de activitate formarea conștiinței duhovnicești a viitorilor preoți și profesori de Religie, Seminarul Teologic albaiulian urmărește, totodată, pregătirea de ansamblu a tinerilor teologi, planul de învățământ cuprinzând atât discipline teologice, cât și discipline laice. Începând cu anul 2013, director al Seminarului „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia este părintele prof. dr. Eugen Pintea.

Biserica din incinta campusului şcolar al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” din Alba Iulia a fost ridicată între anii 2008-2014. Lucrările s-au realizat cu sprijinul financiar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei şi prin implicarea conducerii instituţiei de învăţământ teologic. Pictura în tehnica fresco a fost executată de către pictorul bisericesc Adrian Sicoe, între anii 2018-2020. Locaşul de rugăciune a fost înfrumuseţat şi înzestrat cu toate cele necesare cultului divin, fiind târnosit de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu pe data de 23 septembrie 2021.

Share