Vizită arhierească la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia

Joi, 21 ianuarie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a participat la o ședință de lucru în cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia. La ședință au luat parte pr. lect. univ. dr. Oliviu Botoi – consilierul cultural al Eparhiei Alba Iuliei, pr. prof. dr. Eugen Pintea – directorul instituției de învățământ, prof. Mihaela Pușcaș – director adjunct și pr. prof. drd. Păunel Juchi – duhovnicul Seminarului.

A fost analizată situația educațională a claselor din ciclul liceal, gimnazial și primar și au fost discutate aspecte privind promovarea ofertei educaționale a școlii teologice. De asemenea, s-au avut în vedere finalizarea proiectelor administrative privind clădirea internatului, cantina, sala de sport din incinta campusului școlar, precum și alte proiecte și acțiuni.

Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia este o școală de performanță aflată sub patronajul Bisericii prin purtarea de grijă și implicarea directă a Părintelui Arhiepiscop Irineu. Programul educațional al Seminarului menține un standard ridicat al procesului instructiv-educativ încununat de numeroase performanțe, acordă o atenție deosebită asumării unei morale în duhul creștinismului autentic și își impune respectarea unei ținute vestimentare decente.

Managementul educațional, pregătirea profesională și devotamentul cadrelor didactice au condus la o dezvoltare continuă a școlii, astfel încât Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia cuprinde, în momentul de față, toate ciclurile de școlarizare: primar, gimnazial și liceal, realizând, astfel, un adevărat „apostolat educațional”.

Elevii claselor din ciclul primar și liceal urmează programa școlară comună tuturor unităților de învățământ, cu respectarea unui regulament intern cu specific creștin, fiind promovate valorile morale și principiile fundamentale pentru formarea unui caracter frumos și a unei conduite civice exemplare.  

Pentru elevii de liceu există trei specializări: Teologie ortodoxă, Filologie și Științe sociale. Tinerii care doresc să se pregătească pentru Taina Preoției sau doresc să cunoască mai multe despre Dumnezeu și despre spiritualitatea ortodoxă se pot înscrie la specializarea Teologie ortodoxă, având un set variat de discipline teologice și un program duhovnicesc special.

În anul școlar 2020-2021, în cadrul Seminarului Teologic sunt școlarizați peste 600 de elevi, procesul educațional fiind asigurat de un număr de 57 cadre didactice, dintre care 31 de profesori titulari, 4 profesori titulari detașați, 3 profesori suplinitori și 11 profesori asociați.

Școala teologică bălgrădeană își desfășoară activitatea într-un campus preuniversitar ce cuprinde o clădire modernă cu 21 săli de curs, laboratoare de specialitate și bibliotecă. În mijlocul campusului se află biserica școlii ce poartă hramul patronului ei spiritual, Sfântul Simion Ștefan, mitropolitul Bălgradului. În acest spațiu liturgic, în fiecare zi, toți elevii Seminarului Teologic participă la un program de rugăciune care le oferă prilejul de a vorbi cu Dumnezeu și de a simți revărsarea Duhului Sfânt în viețile lor. Tot în incinta campusului școlar se află și cantina unde servesc masa o parte dintre elevi, iar în curs de realizare se află o sală modernă de sport.

 

Share