Zi de aleasă bucurie duhovnicească pentru comunitatea parohiei Blaj Sfânta-Maria, în Duminica a IV-a din Postul Sfintelor Paști

În Duminica a IV-a din Postul Mare, când Biserica noastră face pomenirea Sfântului Ioan Scărarul, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, un grup de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, sub îndrumarea Directorului de Departament al instituției de învățământ, părintele conf. univ. dr. habil. Lucian-Dumitru Colda, titularul catedrei de Patrologie și literatură postpatristică și limbi clasice, au poposit la biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Apostol Andrei” din parohia Blaj Sfânta-Maria. Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare a fost săvârșită de către părintele conf. univ. dr. Lucian-Dumitru Colda, alături de care s-au aflat preoții Ioan Rusan și Ioan Nicoară, slujitori la altarul bisericii parohiei Blaj Sfânta-Maria. Răspunsurile liturgice au fost oferite de către grupul de studenți amintit mai sus.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, părintele Lucian D. Colda a rostit un cuvânt de învățătură, sub forma unei omilii exegetice. Plecând de la textul pericopei evanghelice citite în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, a făcut referire la muțenia și surzirea duhovnicească a omului căzut sub tirania diavolului. Sfinția sa a subliniat faptul că omul, creat după chipul lui Dumnezeu, trebuie să rămână un partener de dialog statornic al lui Dumnezeu și să aibă mereu auzul și graiul pregătite pentru chemarea Sa, subliniind că Dumnezeu ne cheamă pe toți să-L slujim, însă pe unii îi alege în chip special, rânduindu-i, prin Duhul Sfânt, sacerdoți ai Fiului Său. Părintele Lucian D. Colda a mulțumit pentru primirea deosebit de călduroasă pe care parohia, prin preoții Ioan Rusan și Ioan Nicoară, a făcut-o grupului de studenți însoțitori, care au venit să ofere și ei mărturie despre ce înseamnă a fi student al Facultății de Teologie și despre bucuria unei vieți închinate slujirii lui Dumnezeu.

În fiecare Post al Paștilor, la fel ca în Postul Nașterii Domnului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, au loc astfel de acțiuni în care cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, dimpreună cu un grup de studenți, prezintă oferta de studiu a prestigioasei instituții de învățământ teologic albaiulian, reliefând contribuția deosebită pe care o are Facultatea în ogorul Bisericii. Alături de secția de Teologie Ortodoxă Pastorală, care pregătește viitorii slujitori ai sfintelor altare, la programul de licență, Facultatea oferă posibilitatea înscrierii și la celelalte trei secții: Muzică religioasă, Artă sacră și Cinematografie, Fotografie, Media, iar la programul de masterat oferă posibilitatea înscrierii la unul din cele trei programe: Teologie Comparată, Mediere interculturală și interreligioasă și Muzică religioasă și folclor muzical.

Tot cu acest prilej, a fost subliniat faptul că, după încheierea studiilor de masterat, Facultatea oferă și posibilitatea continuării studiilor universitare la un nivel superior, în cadrul Școlii Doctorale. După terminarea Sfintei Liturghii, prin purtarea de grijă a celor doi preoți slujitori ai parohiei blăjene amintite, oaspeților albaiulieni le-a fost oferită o agapă frățească, la care au participat și alți colaboratori apropiați ai parohiei, continuându-se discuțiile legate de procesul didactic universitar teologic. Totodată, a fost subliniată importanța primirii a cât mulți tineri care să se dedice slujirii lui Dumnezeu. La agapa oferită, studenții teologi au interpretat câteva cântări religioase specifice Postului Mare, prelungind, astfel, atmosfera eclesială și în mediul extraliturgic.

Drd. asist. Sergiu-Gabriel Szöllöși

Share