Arhipăstorul Alba Iuliei a liturghisit la hramul Mănăstirii Râmeț

Pe data de 29 iunie 2024, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț. Cu prilejul hramului, Ierarhul nostru a oficiat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

Sâmbătă, 29 iunie a.c., în ziua pomenirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Râmeț, protopopiatul Aiud. Cu prilejul hramului noii biserici, Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură, în altarul de vară din incinta așezământului monahal. Obștea Mănăstirii Râmeț se află sub oblăduirea maicii starețe Stavrofora Apolinaria Barb și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui arhimandrit Antonie Kătinean.

Adresându-se celor prezenți, Chiriarhul nostru a spus: „Câtă vreme suntem pe pământ, se cuvine să ne împodobim sufletele cu laurii faptelor bune, care ne vor însoţi în veşnicie. Să nu irosim acest timp preţios, ştiind că pentru toate vom da seama când vom trece dincolo de barierele mormântului. Atunci, fiecare om va primi plată pe măsura ostenelilor sale. Conştienţi că după moarte nu este îndreptare, să ne străduim a da un sens superior vieţii pământeşti, făcând din ea un imn închinat virtuţilor morale. În această privinţă, Sfântul Apostol Petru îndeamnă: «Trăiţi-vă întru frică zilele vremelniciei voastre» (I Pt. 1, 17), iar Sfântul Apostol Pavel spune clar: «Ce va semăna omul, aceea va şi secera» (Gal. 6, 7)”.

Mănăstirea Râmeț este una dintre cele mai vechi așezăminte călugărești din Transilvania. Prima atestare documentară a vetrei monahale datează din anul 1377. Fiind distrusă în anul 1762 de către generalul Bukow, biserica a fost restaurată în anul 1792, funcționând ca biserică de mir între anii 1826-1932. Mănăstirea a fost reactivată în anul 1940, însă așezământul avea să traverseze o nouă perioadă dificilă odată cu instaurarea regimului comunist în România. Între anii 1982-1986, a fost edificată noua biserică, slujba de târnosire fiind oficiată la data de 29 iunie 1992 de către Patriarhul Teoctist, în prezența un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi.

În perioada 1959-1975, la Mănăstirea Râmeț, a viețuit Arhimandritul Dometie Manolache (n. 15 octombrie 1924), unul dintre marii părinți duhovnicești ai secolului XX. În anul 1945, a absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Buzău ca șef de promoție, urmând apoi cursurile Institutului Teologic din București. Vocaţia deosebită pentru viaţa monahală îl determină să se închinovieze la Mănăstirea Prislop, în luna iulie a anului 1949. Părintele Dometie a ajuns la Mănăstirea Râmeț în primăvara anului 1959, având ca scop reînflorirea viețuirii monahale de aici și întărirea Ortodoxiei românești. A trecut la cele veșnice într-o zi de duminică, la data de 6 iulie 1975, fiind numit de către părintele profesor Dumitru Stăniloae drept „un erou al credinţei, un suflet de mare sfinţenie şi puritate”.

Share