Seară de cateheză în Parohia „Întâmpinarea Domnului” din Alba-Iulia

În data de 28 septembrie 2014, duminica seara, a avut loc în cadrul nou-înfiinţatului Centrul cultural-catehetic „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, o seară de cateheză cu tema Ce să fac pentru a moşteni viaţa veşnică?. Respectivul Centru activează în cadrul Parohiei „Întâmpinarea Domnului” din Alba-Iulia, al cărei paroh este Părintele Radu Ţuţui.

Manifestarea respectivă am susţinut-o în calitate de Inspector pentru Cateheza parohială în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Alba-Iulia, şi s-a desfăşurat imediat după vecernie, adresându-se deopotrivă tinerilor şi adulţilor cu care Părintele Paroh desfăşoară deja frumoase activităţi cultural-catehetice.

Cateheza a plecat de la textul Sfintei Evanghelii după Marcu, unde, în capitolul 10, ni se prezintă dialogul dintre Hristos şi tânărul bogat care-I cere lămuriri Mântuitorului cu privire la trăirea vieţii pământeşti astfel încât să moştenească şi Împărăţia Cerurilor. Expunerea a avut ca idee principală îmbinarea echilibrată şi înţeleaptă a vieţii sociale şi, implicit, de familie cu viaţa duhovnicească.

Ţinem să mulţumim Părintelui Paroh Radu Ţuţui pentru invitaţie, şi să îl felicităm pentru rânva cu care, deşi numit doar de un an în actuala parohie, lucrează în paralel, atât în a finaliza construcţia frumoasei biserici de zid, dar şi în închegarea, prin activitate catehetică susţinută, a comunităţii euharistice, a Bisericii vii, formată din credincioşii pe care îi păstoreşte.

Share