Miniproiectul catehetic "Ne folosim de tehnică pentru a-L cunoaşte pe Hristos!" în Parohia Tibru

PAROHIA TIBRU

Centrul Cultural catehetic „Sfântul Ierarh Eftimie”

Concursul naţional de proiecte duhovniceşti „Sfânta Euharistie - lumina vieţii creştine”

1. Titlul proiectului

Ne folosim de tehnică pentru a-L cunoaşte pe Hristos!

2. Activităţile proiectului

Activităţile proiectului constau în seri de film, în cadrul cărora se proiectează filme duhovniceşti şi apoi se fac analize ale subiectelor acestora.

A 1. Videopreoicţie documentar: Ţara Sfântă şi Sf. Lumină

Data: 14.03.2014 Locul: biserica parohială

A 2. Videoproiecţie film: Eu sunt Gabriel

Data: 25.03.2014 Locul: biserica parohială

A 3. Videoproiecţie film: Viaţa Sf. Maria Egipteanca

Data: 07.04.2014 Locul: biserica parohială

A 4. Videoproiecţie film: Patimile lui Hristos

Data: 15.04.2014 Locul: biserica parohială

A 5. Acţiune de cofinanţare parohie – păşteni: O biblie pentru fiecare, prin care fiecare familie din parohie va primi o Sf. Scriptură (ediţia Sf. Sinod)

Data: Săptămâna Luminată

Coordonator: Preot Tudor Man

Share