Eroii neamului românesc, pomeniți cu multă evlavie în parohiile din Eparhia Alba Iuliei

Joi, 13 iunie 2024, în ziua slăvitului Praznic al Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, când este marcată în mod solemn Ziua Eroilor, preoții și credincioșii din toate parohiile Arhiepiscopiei Alba Iuliei i-au pomenit și comemorat cu multă evlavie pe eroii și martirii neamului românesc, exprimându-și recunoștința față de jertfa depusă de-a lungul istoriei pentru propășirea patriei și a dreptei credințe strămoșești. Astfel, după Sfânta Liturghie, au fost oficiate slujbe de pomenire în locașurile de închinare și la monumentele eroilor din județele Alba și Mureș.

***

Proiectul cultural-educativ intitulat „Recunoștință eroilor neamului prin rugăciune, muncă și cânt” , conceput a fi un parteneriat fructuos între Primăria Municipiului Blaj, Protopopiatul Ortodox Blaj și mai multe școli blăjene, s-a desfășurat și în anul acesta la Blaj, ajungând la a 3-a ediție. Scopul proiectului are un îndoit aspect. Pe de o parte, urmărește cinstirea și prețuirea eroilor neamului prin aducerea-aminte și evidențierea jertfelor lor, prin îngrijirea mormintelor, prin rugăciune și cânt patriotic. Pe de altă parte, proiectul nostru dorește să creeze contextul în care elevii participanți să își dezvolte sentimentul de recunoștință față de eroii martiri, precum și atitudinea de reverență în ceea ce-i privește pe cei care și-au jertfit tinerețea, sănătatea și chiar viața pentru binele națiunii române.

Activitățile proiectului au urmat, în linii mari, aceeași desfășurare ca în edițiile anterioare. Mai întâi au fost îngrijite cele peste 180 de morminte ale eroilor înmormântați în Cimitirul Central din Blaj. La această lucrare au participat aproximativ 90 de elevi care studiază în cele 4 școli partenere în proiect. Mai apoi, în ziua Praznicului Înălțării Domnului, când se serbează și Ziua Eroilor, au fost depuse coroane de flori, s-au intonat Imnul de Stat al României și alte cântece patriotice specifice acestui moment și s-au înălțat sfinte rugăciuni pentru sufletele eroilor în cadrul slujbei parastasului.

La eveniment au participat, pe lângă elevii însoțiți de cadre didactice, preoți și credincioși blăjeni și reprezentanți din partea Primăriei Municipiului Blaj, a Protopopiatului Ortodox din Blaj, a Asociației Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), reprezentanți din partea conducerii Colegiului Național „Inochentie Micu Clain”, a Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” și a Liceului Tehnologic „Timotei Cipariu” din municipiu. La final, coordonatorii proiectului au adus mulțumiri tuturor elevilor implicați și tuturor colaboratorilor din proiect, evidențiind firescul acestor manifestări în care eroilor neamului li se aduce cuvenita prețuire și recunoștință (Pr. protopop Ovidiu Pop).

***

De Praznicul Înălțării Domnului (Ziua Eroilor), credincioșii din parohia Căpâlna de Jos i-au omagiat pe eroii neamului, în semn de prețuire pentru jertfa depusă în decursul istoriei. După Sfânta Liturghie, a fost oficiată slujba parastasului pentru eroi, în fața troiței din curtea bisericii de către subsemnatul și de către părintele Gheorghe Bogdan, preot pensionar, fost slujitor la parohia Căpâlna de Jos. La acest eveniment de suflet s-au alăturat credincioșii parohiei și elevii din clasele V-VIII din comuna Jidvei care au susținut un moment de cântece patriotice, fiind îndrumați de către prof. Marius Iorga, cadru didactic pentru disciplina Religie în cadrul Liceului Tehnologic Jidvei. Veșnică pomenire din neam în neam și din veac în veac tuturor eroilor neamului nostru românesc! (Pr. paroh Răzvan Mihai Rădac).

***

Ziua Eroilor a fost marcată în mod solemn și în parohia Biia, protopopiatul Blaj. Bucuria sărbătorii a fost sporită prin faptul că locașul de închinare a fost împodobit de prezența tinerilor creștini din localitate, care au participat, însoțiți de cadrele didactice, la slujbele oficiate cu acest prilej. După săvârșirea Sfintei Liturghii, credincioșii prezenți au plecat în procesiune spre cele două monumente ridicate în cinstea eroilor, unul în curtea bisericii parohiale, iar cel de-al doilea în proximitatea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Dancu” din localitate, unde au fost depuse coroane de flori de către autoritățile locale prezente la eveniment.

După oficierea slujbei parastasului, învățăceii ciclului primar, pregătiți de doamnele învățătoare Mariana Costea și Carmen Dulău, alături de elevii ciclului gimnazial, coordonați de subsemnata, prof. Simona Matei, și însoțiți de prof. Laura Simona Irimie, directorul Școlii Gimnaziale Șona, au susținut un scurt program artistic cu poezii și cântece în cinstea eroilor acestui neam. De asemenea, dreptcredincioasa Floare Ciugudean, fiică a satului Biia, aflată la o venerabilă vârstă, a recitat o impresionantă creație versificată alcătuită de ea însăși, care a emoționat întregul auditoriu.

În continuare, ing. Teodor-Florin Mărginean, primarul comunei Șona, a rostit o alocuțiune în care a subliniat faptul că una dintre cele mai mari valori ale umanității este libertatea. De asemenea, domnia sa a explicat semnificația și originea etimologică a cuvântului „Ispas”, precizând, totodată, importanța numărului „40” în istoria mântuirii noastre. Referindu-se la cinstirea pe care suntem datori să o arătăm eroilor neamului, edilul comunei Șona a prezentat un scurt istoric al celor două monumente dedicate eroilor, ridicate în localitatea Biia.

La final, părintele paroh Lucian Feșteu a rostit un scurt cuvânt de învățătură în care a evidențiat motivul pentru care îi cinstim pe eroii și înaintașii noștri, îndemnându-i pe cei prezenți ca, în fiecare an, să acorde o importanță deosebită acestei zile. Totodată, sfinția sa a mulțumit pentru prezență și implicare autorităților locale, bunilor credincioși ai parohiei și, în mod special, tinerilor din localitate și cadrelor didactice care au pregătit un program artistic atât de bogat (Prof. Simona Matei).

***

De Praznicul Înălțării Domnului (Ziua Eroilor), credincioșii din parohia Ceru Băcăinți cu filia Curpeni i-au omagiat pe eroii neamului, în semn de prețuire pentru jertfa depusă în decursul istoriei. După Sfânta Liturghie, a fost oficiată slujba parastasului pentru eroi, în fața troiței din incinta sediului Primăriei Comunei Ceru Băcăinți, de către preotul paroh și de către părintele Valerian-Ioan Moldovan, preot al parohiei Răcătău cu filiile Bulbuc și Valea Mare (aflate pe teritoriul comunei Ceru Băcăinți). La acest eveniment de suflet s-au alăturat credincioșii celor două parohii și reprezentanții administrației locale. Veșnică pomenire din neam în neam și din veac în veac tuturor eroilor neamului nostru românesc! (Pr. paroh Remus Stoica).

***

Biserica „Sfânta Treime” a parohiei Târnăveni II a găzduit, în data de 13 iunie a.c., un eveniment deosebit, dedicat comemorării a trei mari eroi ai românilor: Avram Iancu, Vasile Moldovan (de la a căror naștere se împlinesc 200 de ani) și preotul Gheorghe Oprean (de la a cărui adormire se împlinesc 50 de ani). Activitatea a fost organizată în parteneriat cu Școala Gimnazială „Traian”, Școala Gimnazială „Avram Iancu” și Liceul Tehnologic.

După oficierea Sfintei Liturghii, părintele paroh Alin Iernuțan a oficiat slujba parastasului pentru eroi, după care a urmat un program deosebit, cu cântece religioase și patriotice, poezii și multă bucurie pe chipurile celor prezenți. La această activitate, au participat peste 300 de copii, cărora li s-a alăturat și artista locală Alina Pop Mailat. Surpriza deosebit de frumoasă a zilei a fost reprezentată de micuții patrioți de la Grădinița cu P.P. nr. 4, Târnăveni (Prof. Daniela Lupean).

***

Joi, 13 iunie 2024, de Praznicul Înălțării Domnului, eroii neamului românesc au fost cinstiți cu multă evlavie și în parohia Livezile, protopopiatul Aiud. După Sfânta Liturghie, a fost săvârșită slujba parastasului la Monumentul Eroilor aflat în vecinătatea bisericii parohiale cu hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”. După ceremonie, în prezența credincioșilor dreptslăvitori, a avut loc un program artistic susținut de către elevii unității de învățământ din Livezile. De asemenea, dreptcredincioasa Maria Anca, artist popular din localitatea Livezile, a rostit o poezie dedicată eroilor neamului, reprezentând una dintre creațiile lirice proprii. La final, reprezentanții autorităților locale au adresat mesaje privind însemnătatea comemorării eroilor neamului românesc (Pr. paroh Răzvan-Petru Țârău).

Share