Liturghie arhierească la biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Aiud

În data de 23 ianuarie 2022, Părintele Arhiepiscop Irineu a fost prezent la biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Aiud, cu șapte zile înainte de prăznuirea hramului locașului de închinare. În prezența a numeroși credincioși, Arhipăstorul nostru a celebrat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

În Duminica a XXXI-a după Rusalii, zi în care este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea orbului din Ierihon, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Aiud II. Începând cu ora 10.00, Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură la biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Aiud, cu o săptămână înainte de prăznuirea hramului. La Altarul acestui locaș de cult slujesc părintele Ioan Bogdan, protopop al Aiudului, și părintele Mihai Ciurtin. De asemenea, prezența arhierească din mijlocul credincioșilor aiudeni marchează și împlinirea a 100 de ani de la înființarea primei parohii din localitate, respectiv actuala parohie Aiud II.

În cuvântul adresat celor prezenți, Ierarhul nostru a spus: „Creștinii adevărați nu numai că iubesc lumina, dar ei și doresc să împărtășească altora bucuria lor de a fi în lumină, doresc să-i ajute pe alții, să-L asculte pe Hristos și să facă binele. Fiecare creștin este o lumină, un misionar care trebuie să Îl vestească altora pe Hristos și să dea mărturie despre Hristos, pentru ca oamenii să-L poată simți pe Dumnezeu în mod deplin, să-L vadă mai limpede și să-L iubească în chip desăvârșit. Astăzi, când rătăcirea de la dreapta credință, păcatele de tot felul, ura și egoismul întunecă viața omenirii, noi suntem chemați să răspândim pretutindeni lumina harului, lumina adevărului, lumina credinței și lumina iubirii iertătoare și regeneratoare”.

Restructurarea administrativ-teritorială a Ortodoxiei din orașul Aiud a fost posibilă abia după încheierea Primul Război Mondial și, totodată, după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Această reorganizare a fost înfăptuită în cadrul planului pus în aplicare de către Episcopul Nicolae Ivan al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, sub a cărei jurisdicție se afla comunitatea credincioșilor ortodocși din Aiud. Astfel, în anul 1922, la doar câteva luni după întronizarea în demnitatea de Chiriarh al Clujului, Episcopul Nicolae i-a trimis o scrisoare preotului Iosif Pop din Aiud, adresându-i-se astfel: „Stimate părinte, am înființat parohie la Aiud, unde sper să facem și scaun protopopesc. Aș dori să te institui administrator, dacă te-ai decide să te muți la Aiud”. În acest fel a luat ființă prima Parohie Ortodoxă din orașul Aiud, în urmă cu un secol. La început, slujbele religioase au fost oficiate într-o capelă improvizată, care s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru numeroșii credincioși prezenți.

Mai târziu, în anul 1937, a fost așezată piatra de temelie a bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Aiud. Locașul de închinare a fost edificat între anii 1938-1957, prin strădania neobosită a protopopului Iosif Pop, parohul locului, impunătorul edificiu grăind peste veacuri despre vrednicia credincioșilor dreptslăvitori de aici. Începând cu anul 1957, biserica a fost redată cultului divin, având loc, în timp, numeroase lucrări de reabilitare și înfrumusețare a interiorului și exteriorului locașului de cult. Biserica a fost târnosită la data de 27 octombrie 1974 de către Mitropolitul Nicolae Mladin al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, protopop al Aiudului fiind preotul Ioan Oniga. Între anii 1990-2016, parohia Aiud II a fost păstorită cu multă trudă și jertfelnicie de către părintele Emil Gâlea.

Share