Proiectul „Prin educație spre vocație”, implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”

Vocația de profesor stă la temelia educației, iar a fi învățător reprezintă o vocație și un har. Sfântul Apostol Pavel le spunea corintenilor că Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învățători”, enumerând această harismă înaintea darurilor de a face minuni sau tămăduiri, de a cârmui sau de a vorbi în limbi.

Măreția și noblețea acestui har este însă și pe măsura greutății îndeplinirii lui, același Apostol spunând în Epistola către Iacob: „Nu vă faceți mulți învățători frații mei, știind că (noi, învățătorii) mai mare osândă vom lua, pentru ca toți greșim în multe chipuri; dacă nu greșește cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârșit” (Iac. 3, 1-2). Pentru a veni în sprijinul educatorilor, în cadrul Proiectului „Prin educație spre vocație” a demarat un amplu program de formare pentru cadrele didactice și pentru ceilalți specialiști implicați în ajutorarea celor 645 de elevi beneficiari ai proiectului. O primă etapă a constituit-o instruirea pentru utilizarea Platformei Cognitrom (CCP) pentru un număr de opt psihologi și consilieri din cadrul partenerilor Fundația HEKS/EPER România și Fundația FAER Reghin, la sfârșitul căreia cele cele opt persoane au obținut certificate de licență pentru utilizarea CCP.

Această platformă va fi utilizată pentru identificarea vocațiilor cu care sunt înzestrați elevii, adică trăsăturile relevante pentru orientarea în carieră. CCP include patru chestionare de autocunoaștere, care evaluează abilitățile cognitive, abilitățile non-cognitive, interesele vocaționale și valorile legate de muncă. După parcurgerea chestionarelor de autocunoaștere, CCP suprapune automat rezultatele elevului peste cerințele ocupațiilor din România și redă lista celor care pot valorifica potențialul elevului. O altă etapă o constituie începerea cursurilor de formare a celor 54 de cadre didactice, mediatori școlari și cadre didactice voluntare din cadrul Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” implicate în proiect. Prima sesiune de cursuri a demarat în data de 18 februarie, având ca temă „Formarea de competențe și abilități în domeniul educației incluzive și remediale”.

În urma instruirii, au fost identificate soluțiile practice de aplicare a principiilor educației incluzive in programul „Școală după școală”, care se definește prin: flexibilitate şi diversitate, intervenții si activități adaptate la nevoile copilului, prin diversitatea situaţiilor de învăţare şi a materialelor suportive, printr-o metodologie didactică diversificată, interactivă, adecvată stilurilor şi tipurilor de învăţare diferite ale elevilor. O mare importanță se acordă particularităților învățământului centrat pe elev, și anume comutarea accentului de pe direcția informativă a procesului educative pe cea formativă, si a armonizării laturii cognitive a copilului cu cea afectivă, atitudinală și comportamentală.

„Pe parcursul cursurilor, profesorii sunt încurajați să vorbescă despre felul în care văd aplicabile principiile teoretice în cadrul propriilor grupe de copii, precum și despre provocările sau obstacolele pe care le întrevăd. Consider că formarea este necesară și utilă pentru că se va contura o viziune comună asupra felului în care vor fi abordate și puse în practică principiile educației inclusive și remediale. În același timp, va fi lansată o provocare și o invitație pentru profesori să aducă propriul aport și să aplice în mod specific și creativ aspectele teoretice discutate, având în minte binele superior al copilului. Succesul profesorilor va fi și pe măsura internalizării unor repere comportamentale precum acceptarea necondiționată (indiferent de performanțele școlare sau de altă natură), gândirea pozitivă (convingerea că fiecare copil este valoros), alături de empatie, respect, căldură, autenticitate și congrueță”, a declarat psiholog Nicoleta Presecan, manager de formare în cadrul proiectului.

Proiectul „Prin educație spre vocație” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului de Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală”. Operator de program este Fondul Român de Dezvoltare Socială, iar perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni.

Biroul de Presă al Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”

Foto credit: Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” (arhivă)

Share