Părintele Arhiepiscop Irineu a liturghisit în parohia Abrud-Sat, protopopiatul Câmpeni

În Duminica a IX-a după Pogorârea Sfântului Duh, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă umblarea pe mare a Mântuitorului și potolirea furtunii, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în parohia Abrud-Sat, protopopiatul Câmpeni. Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitate, după care a rostit cuvântul de învățătură. La finalul slujbei, pentru întreaga osteneală și râvnă apostolică de care a dat dovadă în activitatea pastorală-misionară și administrativ-gospodărească, părintele paroh Pavel Moldovan a fost hirotesit întru iconom.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Chiriarhul nostru a spus: „Au trecut două mii de ani de când ucenicii lui Iisus, aflați în corabia izbită de furtună, erau împanicați. Astăzi, există în lume oameni care L-au întâlnit pe Hristos pe mări tot atât de sălbatice precum era atunci Marea Galileii. Dar una din marile descoperiri ale vieții este aceea că stresul, nevoia și dezolarea pot să-L aducă pe Domnul imediat lângă noi. Când existența noastră devine o mare a tulburărilor care clocotește, Hristos este acolo, în umbră, veghind asupra noastră. El este capabil să aducă, numaidecât, pacea și calmul. În mijlocul asperităților și furtunilor de tot felul, Mântuitorul vine la noi, prietenii Săi, și ne spune: «Îndrăzniți, Eu sunt; nu vă temeți!» (Mt. 14, 27)”.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din parohia Abrud-Sat a fost edificată între anii 1784-1787, pe temelia unui vechi locaș de cult, biserică strămutată ulterior în comuna Buceș (jud. Hunedoara). Referitor la întâiul locaș de închinare, este consemnat faptul că în data de 2 august 1760, în curtea bisericii, a fost arestat călugărul Sofronie de la Cioara, ca urmare a răscoalei pe care a generat-o în Țara Moților împotriva samavolniciei uniatismului. Conform unei consemnări descoperite ulterior, Sfântul Altar al noii biserici a fost târnosit în anul 1787 de către Episcopul „neunit” Ghedeon Nichitici al Ardealului, unul dintre cei patru ierarhi ortodocși de neam sârb rânduiți pentru românii dreptslăvitori din Transilvania în perioada anilor 1761-1796. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fost împodobită cu haina picturii în anul 1976, lucrarea fiind executată de către pictorul Tiberiu Mihon din Târgu-Mureș.

 

 

Share