Liturghie arhierească la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

În ziua prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a poposit la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În prezența cadrelor didactice și a studenților teologi, Arhipăstorul nostru a celebrat Sfânta Liturghie, iar la final a rostit cuvântul de învățătură.

Sâmbătă, 30 ianuarie 2021, zi în care sunt prăznuiți Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Cu prilejul hramului, Ierarhul nostru, înconjurat de părinții profesori, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta instituției. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corul Facultății, condus de părintele prof. univ. dr. Domin Adam. În cadrul slujbei, părintele Domin Adam a susținut o prelegere în cadrul căreia a evidențiat principalele aspecte teologice ale imnografiei sărbătorii.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus:

„Sfinții Trei Ierarhi au trăit pe pământ ca pe o arenă de luptă și au îndurat multe adversități, încercări și amărăciuni, dar au mers înainte cu vitejie apostolică și au biruit. Ei nu au trăit mult aici, în valea plângerii, dar au trăit intens, bine și frumos, ancorați fiind în legea Evangheliei lui Hristos. Ei și-au îndeplinit în mod strălucitor datoriile față de Dumnezeu, față de semeni și față de sinea proprie. Iată adevăratele paradigme pe care se cuvine să le urmăm în lumea noastră aflată într-o acută criză de modele morale autentice.

Din păcate, mulți – mai ales tineri – sunt atrași de idolii veacului și de modele false care slăbesc capacitatea de iubire și de dăruire a omului. Aceste modele false îi magnetizează și îi contaminează negativ. Este bine să punem la prezidiul vieții noastre creștinești cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: «Chipul lumii acesteia trece». De asemenea, e potrivit să-l ascultăm pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan care zice: «Nu iubiți lumea. Lumea trece și pofta ei trece, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac»”.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, cu prilejul prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic, au fost lansate cele două volume ale ediției a XIX-a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA), desfășurat în mediul online, în luna octombrie a anului 2020, sub genericul „Educația creștină într-o cultură pluralistă. Cum creștem copiii în lumea de azi”. În continuarea acestui moment, părintele prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a adresat alese mulțumiri Întâistătătorului Eparhiei noastre pentru grija părintească manifestată pe întreg parcursul anului universitar față de cadrele didactice și studenții teologi.

 

Foto credit: Daniel Bobar

 

Share