Slujire arhierească în parohia Țopa, protopopiatul Sighișoara

Duminică, 28 februarie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a poposit în mijlocul credincioșilor dreptslăvitori din localitatea Țopa, protopopiatul Sighișoara. Arhipăstorul nostru a oficiat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură în biserica parohială, după care a săvârșit slujba de binecuvântare a capelei mortuare.

În Duminica a 34-a după Rusalii, a doua din perioada liturgică a Triodului, denumită și „a Întoarcerii Fiului risipitor”, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în parohia Țopa, protopopiatul Sighișoara. Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în biserica „Sfinții Ierarhi Ilie Iorest și Sava Brancovici”, după care a oficiat slujba de binecuvântare a capelei mortuare din localitate. La finalul Sfintei Liturghii, pentru întreaga osteneală și râvnă apostolică de care a dat dovadă pe parcursul anilor de slujire, părintele paroh Olimpiu Nicolae Burlea a fost hirotesit întru iconom-stavrofor.

Adresându-se celor prezenți, Chiriarhul nostru a spus: „În vremea noastră, foarte mulți creștini nu merg la biserică și nu se roagă, nu se spovedesc și nu se împărtășesc. Astfel, ei pierd harul. Or, fără har sunt zbuciumați și toate lucrurile devin sumbre și dificile. Oamenii trebuie să-și mărturisească sincer păcatele lor înaintea duhovnicului și să le deteste, să le urască. Văzând căința noastră, Dumnezeu ne va oferi iertarea Sa, ne va reașeza în har și răul va dispărea de la noi și din lumea noastră degradată”.

Parohia Țopa a fost înființată în anul 1998, după ce anterior a funcționat ca filie a parohiei Boiu. Biserica parohială, cu hramul „Sfinții Ierarhi Ilie Iorest și Sava Brancovici”, a fost ridicată începând cu anul 1977, noul locaș de cult fiind târnosit 11 ani mai târziu, în 1988. Referitor la biserica veche din localitatea Țopa, aceasta a fost strămutată aici din parohia Boiu, la sfârșitul secolului al XIX-lea, locașul de închinare fiind restaurat și reamenajat capital în decursul ultimilor ani, la inițiativa și cu sprijinul bunilor credincioși. Astfel, la finalul executării tuturor lucrărilor de reabilitate, s-a luat hotărârea ca edificiul să funcționeze ca și capelă mortuară, slujba de binecuvântare fiind săvârșită de către Părintele Arhiepiscop Irineu în data de 28 februarie 2021.

Share